Εγκαταλελειμένες παιδικές χαρές στις τοπικές κοινότητες της Κόνιτσας

0
61

Οι παιδικές χαρές χωροταξικά κατανεμημένες σε όλη την έκταση της έδρας του Δήμου αλλά και στις τοπικές κοινότητες θα πρέπει να αντικατασταθούν-αναβαθμιστούν σύμφωνα με τους όρους ασφαλείας των κοινοχρήστων χώρων του δήμου Κόνιτσας.

Αυτό θα επιτευχθεί αφού γίνει αυτοψία σε όλες τις παιδικές χαρές και καταγραφούν οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μια από αυτές. Να εκπονηθεί επίσης μελέτη για τις επεμβάσεις αλλά και τις σύνθετες εργασίες που απαιτεί κάθε μια παιδική χαρά ξεχωριστά.

Και τέλος, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί ο σημε-ρινός απαρχαιωμένος ακατάλληλος εξοπλισμός και να αντικατασταθεί με σύγχρονα πιστοποιημένα όργανα. Αυτές δυστυχώς είναι μερικές από τις παραλείψεις που άφησε η προηγούμενη δημοτική αρχή και σήμερα η παρούσα καλείται να τις θεραπεύσει…