ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:Ανάγκη στήριξης των τοπικών και περιφερειακών μέσων-Χωρίς στήριξη τα τοπικά μέσα στην Ελλάδα

0
15

Την ιδιαίτερη σημασία των Τοπικών και Περιφερειακών μέσων ενημέρωσης καθώς και η ανάγκη στήριξής τους από τα κράτη,αναδεικνύει και η πρόσφατη έρευνα του έγκριτου ΕυρωπαϊκούΠανεπιστημιακού Ινστιτούτου, που ιδρύθηκε από κράτη μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ενωσης για να συμβάλει στην πολιτιστική και επιστημονικήανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών.Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην έρευνα του σχετικά με τον Πλουραλισμό των Μέσων στην Ψηφιακή Εποχή (Monitoring Media Pluralism in the Digital era), που δημοσιεύτηκε το 2020:”Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδοείναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη δημοκρατία. Η σχέση με το τοπικόκοινό τείνει να είναι στενότερη σε σύγκριση με τα εθνικά μέσαενημέρωσης.Αυτή η εγγύτητα επιβεβαιώνεται τόσο από τα στατιστικά στοιχεία τωναναγνωστών όσο και από το επίπεδο συμμετοχής των αναγνωστων στα μέσα ενημέρωσης. Τα περιφερειακά και τοπικά μέσα μπορούν επίσηςνα χρησιμεύσουν ως εναλλακτικοί χώροι για συζήτηση για τιςταυτότητες και τις γλώσσες που περιθωριοποιούνται από τα εθνικάμέσα. Ενα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο και μέτρα στήριξης μπορούν ναβοηθήσουν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης στη δημοκρατικήαποστολή τους. (Cappello et al. 2016). Αυτό γίνεται όλο και πιο[1] σημαντικό τώρα, όταν όλο και περισσότερες τοπικές και περιφερειακέςεφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικοί φορείς αγωνίζονται για την επιβίωσήτους.Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι επίσης κρίσιμοι θεσμοί για τηδιασφάλιση της πολυφωνίας και είναι δείκτης μιας υγιούςδημοκρατικής κοινωνίας. Τείνουν να επικεντρώνονται σε τοπικάζητήματα, και μπορούν συμβάλλουν στη διευκόλυνση των τοπικώνσυζητήσεων (UNESCO 2017)”. Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται ένας δείκτης που εξετάζει εάν καιπόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τα τοπικά και περιφερειακάμέσα ενημέρωσης μέσω επιδοτήσεων ή άλλων μέτρων πολιτικής.Τα συνολικά αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτόν τον υπο-δείκτηδείχνουν ότι πάνω από το ήμισυ των χωρών πέφτουν στη ζώνη μεσαίουή υψηλού κινδύνου και 12 βαθμολογούνται με χαμηλό κίνδυνοΣε χώρες όπως η Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία,Πορτογαλία, Ισπανία η έρευνα δείχνει ότι υποστηρίζουν τα τοπικά καιπεριφερειακά μέσα έχοντας επαρκείς κρατικές ενισχύσεις. Αντίθετα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία την Κύπρο, την ΤσεχικήΔημοκρατία, την Εσθονία, την Φινλανδία, την Ρουμανία, τηνΣλοβακία, την Αλβανία και την Τουρκία, το κράτος δεν υποστηρίζειπεριφερειακά / τοπικά μέσα ενημέρωσης με επιδοτήσεις. Οσον αφορά τη χώρα μας, η ένταξη της στην τρίτη -τελευταία-κατηγορία μάλλον δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους γνωρίζουν τονχώρο των Περιφερειακών ΜΜΕ. Απλά πρόκειται για μια ακόμηεπιβεβαίωση για το πώς τα αντιμετώπισαν διαχρονικά όλες οικυβερνήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.