Μπορεί η Ήπειρος να χρηματοδοτήσει από το ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων μεγάλα έργα υποδομών;

0
60

Τη δυνατότητα της Περιφέρειας Ηπείρου να προωθήσει απ’ ευθείας μεγάλα έργα υποδομής στην Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, παρά το γεγονός ότι έργα υποδομών όπως οι οδικές συνδέσεις Πρεβέζης -Ιόνιας οδού και Ιόνιας οδού -Κακαβιάς δεν συμπεριλήφθηκαν στη σχετική πρόταση της κυβέρνησης, ζητά να μάθει με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη.

Αφορμή για την ερώτηση στάθηκε ο αποκλεισμός των οδικών συνδέσεων Πρεβέζης-Ιονίας Οδού καθώς και Ιονίας Οδού-Κακαβιάς από τη λίστα με έργα αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων τα οποία πρόκειται υποβληθούν προς αξιολόγηση με αίτημα να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Ηπείρου τα έργα αυτά όχι μόνο είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα σε επίπεδο μελετών αλλά θα προσέλκυαν και ιδιωτικές επενδύσεις προσφέροντας θέσεις εργασίας. Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης της Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση μία λίστα με έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων τα οποία και πρόκειται να υποβληθούν προς αξιολόγηση για να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Στη λίστα αυτή δεν περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις Πρεβέζης-Ιονίας Οδού καθώς και Ιονίας Οδού-Κακαβιάς που βρίσκονται στην Περι-φέρεια Ηπείρου. Τα έργα αυτά, κατά την Περιφέρεια Ηπείρου, είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα σε επίπεδο μελετών αλλά και θα προ-σέλκυαν το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να ενεργήσει ως φορέας προώθησης των παραπάνω επενδύσεων υποβάλλοντας τα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;

2. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Περιφέρεια Ηπείρου να συνδυάσει πόρους που προέρχονται αυτοτελώς από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προκειμένου να ενισχύσει την ελκυστικότητα των παραπάνω επενδύσεων προς τον ιδιωτικό τομέα;

3. Τα έργα που υποβάλλονται σε λίστες στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ από κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιολογούνται αυτοτελώς ή υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση;»