Νέο έργο από το Δήμο Ιωαννίνων για την αναβάθμιση υποδομών στις δημοτικές ενότητες

0
38

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ – ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΟΥ», προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, η χρηματοδότηση του οποίου προέρχεται από τη ΣΑΤΑ, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει για τις Δημοτικές Ενότητες ένα έργο βελτίωσης υποδομών με προϋπολογισμό επίσης 600.000 ευρώ.

Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών και αφορά διάφορες παρεμβάσεις, κυρίως σε υποδομές που εντάσσονται στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. Μέσα από το συγκεκριμένο έργο θα υλοποιηθούν εργασίες που αναβαθμίζουν και βελτιώνουν υποδομές στις προαναφερόμενες Δημοτικές Ενότητες. Διανοίξεις δρόμων, ολοκληρωμένη κατασκευή δρόμων που σήμερα είναι χωμάτινοι, βελτιώσεις συντηρήσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Προβλέπονται παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα που χρονίζουν στις συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου και οι προτεραιότητες καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, και την καταγραφή των προτάσεων των τοπικών συμβουλίων.