Να αποκτήσει η Ήπειρος ανθρώπινες πόλεις

0
65
ΕΣΠΑ

Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις μεγάλες πόλεις, είναι ένα ζήτημα που είναι απασχολεί καθημερινά όλο και πιο έντονα τους κατοίκους τους, αλλά και των αρχών τους. Το πρόβλημα, με μικρές επί μέρους διαφοροποιήσεις, είναι σχεδόν κοινό και εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι η συνεχόμενη έντασή του.

Η κατάσταση σε ορισμένους τουλάχιστον τομείς έχει ξεφύγει: Ασυδοσία στη στάθμευση των οχημάτων, ηχορρύπανση χωρίς φραγμό, έλλειψη υποδομών για τα άτομα με αναπηρία, ρύπανση χωρίς φραγμό δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, καταστροφή σημάνσεων, είναι μερικά από αυτά, που συνθέτουν μια αποκρουστική εικόνα για τις πόλεις μας.

Η αναστροφή της παρακμιακής αυτής κατάστασης, επιχειρείται να γίνει μέσω του ΕΣΠΑ Ηπείρου. Με τον τίτλο «βιώσιμη αστική κινητικότητα» οι τέσσερις δήμοι, των πρωτευουσών των τεσσάρων νομών (Ιωαννίνων, Αρταίων, Πρεβέζης και Ηγουμενίτσας), καλούνται να προχωρήσουν σχετικές μελέτες, οι οποίες θα εστιάζονται στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών (με έμφαση στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία), την αποτελεσματικότητα των μεταφορών, τη βελτίωση της σήμανσης, τη μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, την ενίσχυση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, με την βελτίωση της διαχείρισης των φορτηγών διανομής και τροφοδοσίας των καταστημάτων κ.α..

Βέβαια πέρα από τις μελέτες, τα σχέδια και τα έργα που θα δρομολογήσουν οι Δήμοι, βασικός παράγοντας για την αλλαγή της εικόνας των πόλεων, είναι η συμπεριφορά και η αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων της και ειδικά εκείνων των ομάδων που συμβάλλουν, εσκεμμένα ή όχι, στην υποβάθμιση τους.

Αναλυτικά ανά Δήμο οι πράξεις που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη είναι οι εξής:

• «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων», προϋπολογισμού 102.935,32 ευρώ.

• «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 118.720,22 ευρώ.

• Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 151.846,27 ευρώ.

• «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 98.711,19 ευρώ.

Σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας

Εξίσου φιλόδοξα είναι και τα σχέδια δράσης που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου για εξοικονόμηση ενέργειας, επίσης στους τέσσερις μεγάλους Δήμους. Μέσω αυτών θα επιχειρηθεί η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ περιλαμβάνονται μια σειρά από δεσμεύσεις με στόχο τη μείωση των εκ-πομπών CO2. Ειδικότερα, πρόκειται για τις πράξεις:

• «Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων», προϋπολογισμού 123.271,50 ευρώ.

• «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 109.823,70 ευρώ.

• «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 146.581,02 ευρώ.

• «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 112.065 ευρώ.