Σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου

0
61

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε με την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014 – 2020 του ΕΣΠΑ, του έργου της αποκατάστασης του Αρχαίου θεάτρου των Γιτάνων, με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ. Οι εργασίες βέβαια έχουν ήδη αρχίσει, αφού το έργο είχε ενταχθεί και στο προ- ηγούμενο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, η εκ νέου ένταξη του όμως, διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση έως το 2020 τουλάχιστον.

Με την εξέλιξη αυτή, αναμένεται η επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών και η αποπεράτωση τους, εντός των ορισθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να παραδοθεί το θέατρο και να αποτελέσει ένα από τα πέντε σημεία της πολιτιστικής διαδρομής (μαζί με τα Αρχαία θέατρα Δωδώνης, Αμβρακίας, Κασσώπης και Νικόπολης). Παράλληλα και σε συνδυασμό με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων, το νέο έργο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, πολύ σημαντικού για την ερμηνεία και την κατανόηση της ιστορίας των θεσπρωτών και όχι μόνο. Για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος της πολιτιστικής διαδρομής, δεν αρκεί φυσικά η αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων, αλλά απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, για την εκτέλεση και άλλων συνοδευτικών έργων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του αρχαιολογικού χώρου των Τιτάνων, χρειάζεται βελτίωση του δρόμου πρόσβασης, ανάπλαση του περιβάλλοντος τοπίου, ανάδειξη και προβολή της διαδρομής με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών κ.α.