Συνάντηση εκπροσώπων της Ε.Ι.Ε.Τ με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Στέλιο Πέτσα

0
47

Συνάντηση με τον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα, είχαν το μεσημέρι της Τετάρτης15-1-2020 εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.

Την Ένωσή μας εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Αντώνης Μουντάκης, ο Γ.Γ. κ. Γιώργος Αμβροσίου, ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Άγγελος Βασίλαινας και ο νομικός σύμβουλος κ. Φώτης Πανταζής.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, καθώς και άλλοι συνεργάτες του κ. Πέτσα.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. υφυπουργού, διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και αφορούσε κυρίως τα μέτρα στήριξης του Περιφερειακού Τύπου. Ο κ. Πέτσας ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Ε.Ι.Ε.Τ. ότι μετά την ολοκλήρωση του κύκλου επαφών του με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών, θα ξεκινήσει ένας κύκλος επαφών με τα κόμματα.

Τόνισε δε, ότι στόχος του είναι τα χρήματα να δοθούν στις εφημερίδες μέσα στους πρώτους μήνες του 2020.

Η Ένωσή μας παρέδωσε στον υφυπουργό υπόμνημα στο οποίο αναφέρονταν αναλυτικά οι θέσεις μας πάνω στο ζήτημα, αλλά ενώ περιλάμβανε και τα γενικότερα αιτήματα των εβδομαδιαίων εφημερίδων με προτάσεις για την στήριξη και αναβάθμιση του κλάδου μας.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Για το θέμα αυτό, αναφέραμε πως από την πρώτη στιγμή είχαμε πει πως η ΚΥΑ 78/2019 (ΦΕΚ Β 1676/14.5.2019), για την ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, ουσιαστικά ήταν, όπως αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, μιας και εξαιρούσε το σύνολο των εβδομαδιαίων εφημερίδων, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των ημερήσιων εφημερίδων της Περιφέρειας, αφού η υποτιθέμενη “ενίσχυση” προορίζονταν μόνο σε όσους συναδέλφους απασχολούν προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Του καταστήσουμε σαφές ότι η λειτουργία μιας εφημερίδας δεν εξασφαλίζεται μόνο από την πληρωμή των εργαζομένων, αλλά και από πολλούς ακόμη παράγοντες, μια και οι δαπάνες λειτουργίας μιας επιχείρησης τύπου είναι κατανεμημένες σε εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία, φόρους, χαρτί, τυπογραφείο και άλλα έξοδα.

Προτείναμε για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των χρημάτων και την ουσιαστική στήριξη των εφημερίδων μας, κάθε εφημερίδα, εβδομαδιαία ή ημερήσια που βρίσκεται στο μητρώο των εφημερίδων, να λάβει ένα μίνιμουμ ποσό, αφού πληροί μια σειρά προϋποθέσεων για να συμπεριληφθεί σ’ αυτό.

Το υπόλοιπο ποσό ή μέρος αυτού θα μπορούσε να διατεθεί με βάση των αριθμό των εργαζομένων, αλλά για όλους τους εργαζόμενους και με υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτήριο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις – ενισχύσεις των εργαζομένων με κάθε μορφή απασχόλησης.

Επίσης, ζητήσαμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα χρήματα που είναι αποκλειστικά για τον έντυπο τύπο, να μην κατευθυνθούν προς άλλου είδους ΜΜΕ μιας και υπάρχουν συνάδελφοι σε όλη τη χώρα -κυρίως ημερήσιοι- που στο ίδιο ΑΦΜ έχουν και δραστηριότητες αφορούν εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού, ραδιοφωνικού σταθμού, τυπογραφείου γενικών εκτυπώσεων και ιστοσελίδας, αλλά και δραστηριοτήτων που μπορεί να μην έχουν καν σχέση με ΜΜΕ.

Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν απλό τρόπο: τις Α.Π.Δ. των εργαζομένων.

ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.

Επίσης, επαναλάβαμε για μια ακόμη φορά και τα πάγια αιτήματα των Περιφερειακών Εφημερίδων που αφορούν:

*Την διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευσης των κρατικών καταχωρήσεων και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας.

*Την επαναφορά της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών στον περιφερειακό Τύπο.

*Την αποκατάσταση μιας χρόνιας αδικίας, καθώς από κάποιες κρατικές δημοσιεύσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα εξαιρούνται οι εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες. Ζητάμε λοιπόν να σταματήσει ο διαχωρισμός ημερήσιων – εβδομαδιαίων και οι τελευταίες να δικαιούνται δημοσίευσης όλων των υποχρεωτικών καταχωρήσεων (δημοσίευση προσλήψεων προσωπικού, καταστατικών συλλόγων, πολιτικών γάμων κλπ).

*Η καταβολή των εξόδων δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση στις εφημερίδες από τον εντολέα, ήτοι την αναθέτουσα αρχή (Δήμοι, Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.), και βαρύνουν τελικώς τον ανάδοχο, ο οποίος συναλλάσσεται αποκλειστικά και μόνο με τον φορέα δημοπράτησης.

*Την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2328/1995 και του ΠΔ 261/1997 για την κατανομή του 30% της συνολικής δαπάνης για την κρατική διαφήμιση στα περιφερειακά ΜΜΕ, επαναφέροντας παράλληλα την ποσόστωση που ίσχυε μέχρι το 2018 και προέβλεπε ότι το 40% πρέπει να δίνεται στον έντυπο Τύπο.

*Να γίνει επαναφορά της επιδότησης του ειδικού μειωμένου τιμολογίου για την διακίνηση των 400 πρώτων αντιτύπων για 40 περίπου εβδομαδιαίες εφημερίδες (όσες δεν περιλαμβάνονται στις λίστες του Ν.3548/2007), παρόλο που ήταν ένα προνόμιο το οποίο απολάμβαναν όλοι από την έναρξη της ισχύος του.

*Τη σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περιφερειακό και κλαδικό Τύπο, με βάση τη διεθνή εμπειρία και με χρησιμοποίηση πόρων από διάφορες πηγές.

*Να ενταχθούν οι περιφερειακές εβδομαδιαίες εφημερίδες σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ψηφιοποίηση αρχείων, ψηφιακές εκδόσεις, εξοπλισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ή και προσωπικό.

*Στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας που πρέπει να καλλιεργηθεί στα Σχολεία της Περιφέρειας, προτείνουμε να εγγραφεί εκπαιδευτικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για τη χρηματοδότηση μίας ετήσιας συνδρομής των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας.

*Διατήρηση ελάχιστου σταθερού αριθμού συνδρομών εφημερίδων από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τις περιφερειακές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

*Μηδενικό ΦΠΑ στις πωλήσεις των φύλλων των εφημερίδων μας. Σήμερα ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 6% και σε περίπτωση που μηδενιστεί, το δημοσιονομικό κόστος θα είναι ελάχιστο και δεν θα ξεπερνάει τις 102.000 ευρώ για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες (1.200 ευρώ περίπου ανά εφημερίδα).

Τις επόμενες ημέρες επίκειται και νέα συνάντηση μεταξύ του κ. Πέτσα και της Ε.Ι.Ε.Τ. για να εξετασθούν αναλυτικά τα παραπάνω ζητήματα.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ