Υστερεί σε αθλητικές υποδομές η Ήπειρος

0
95

Και με τη βούλα της πολιτείας, η Ήπειρος κατατάσσεται βάσει πραγματικών και μετρήσιμων στοιχείων στις περιοχές τις πιο υποβαθμισμένες ως προς τις υπάρχουσες αθλητικές υποδομές. Βάσει μιας μελέτης που έγινε από τη γενική γραμματεία αθλητισμού και η οποία παρουσιάστηκε στη Ναύπακτο σε μια συνάντηση του γενικού γραμματέα κ. Συναδινού με διοικήσεις εθνικών αθλητικών κέντρων της δυτικής Ελλάδας, οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου έχουν τις λιγότερες αθλητικές υποδομές για τον αντίστοιχο πληθυσμό τους.

Συγκεκριμένα, βάσει της εν λόγω μέτρησης, η Ήπειρος διαθέτει περί τα 3 τ.μ. και λιγότερο για κάθε κάτοικό της, στοιχείο το οποίο η κεντρική πολιτεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να κατανείμει στο μέλλον κονδύλια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών των εν λόγω περιοχών.

Μιλώντας στο Ήπειρος tv1, ο πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων Σπύρος Πάικας που συμμετείχε στη συνάντηση της Ναυπάκτου, τόνισε πως είναι μια χρυσή ευκαιρία σήμερα αφού και με μετρήσιμα στοιχεία πια δεν αμφισβητείται πως είτε λόγω μη διεκδίκησης από πλευράς των τοπικών αρχών είτε λόγω επιδεικτικής αγνόησης της περιοχής μας από το κεντρικό κράτος, δεν έγιναν οι αθλητικές υποδομές, να διεκδικήσουμε τώρα έστω να γίνουν οι αθλητικές υποδομές αυτές που θα υπηρετήσουν τον ερασιτεχνικό ή τον μαζικό αθλητισμό. Θα πρέπει βέβαια να τονιστούν οι ευθύνες του Υπουργού Αθλητισμού κ. Κοντονή για αυτή την νέα πρωτιά… της περιοχής μας.