174 είδη σπάνιων πουλιών υπάρχουν στον ποταμό Καλαμά!

0
75

Είναι γνωστό ότι η Ήπειρος διαθέτει μερικούς από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους στην Ελλάδα, στους οποίους βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πουλιά και ψάρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) που πραγματοποιήθηκαν και φέτος στη Λίμνη Παμβώτιδα και στις εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της πρώην λίμνης Λαψίστας κατέγραψαν και φέτος σπάνιους πληθυσμούς. Σημαντικοί υγρότοποι όμως υπάρχουν και στη Θεσπρωτία, όπως το Δέλτα Καλαμά, και οι λίμνες Καλοδίκι, Λιμνοπούλα, Προντάνη. Στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα από 174 είδη πουλιών, μερικά από τα οποία είναι σπάνια και απειλούμενα.

Η περιοχή είναι πολύ σημαντική για τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά (το 46% επί του συνόλου των ειδών της ορνιθοπανίδας της περιοχής) και ιδίως για τους ερωδιούς αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης. Φιλοξενεί περισσότερο από το 1% του πληθυσμού του Αργυροτσικνιά (Egretta alba) στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη θάλασσα, φιλοξενεί σημαντικό αριθμό του πληθυσμού της χουλιαρομύτας (Platalea leucorodia),της χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus) των φοινικόπτερων και των λευκοτσικνιάδων, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των αργυροπελεκάνων τα τελευταία χρόνια που εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ποικιλότητα στην υπόλοιπη πανίδα αφορά 30 είδη ψαριών από τα οποία το μικρό ψαράκι Valencia letourneuxi αποτελεί σπάνιο και προστατευόμενο είδος, 16 είδη ερπετών (5 είδη χελωνών, δύο του γλυκού νερού, δυο ξηράς και μία θα-λάσσια, τέσσερα είδη σαυρών, 7 είδη φιδιών), 22 είδη θηλαστικών (μερικά από τα οποία είναι Neomys anomalus, Talpa stankovici, Felis silvestris, My-ocastor coypus), 5 είδη αμφιβίων (2 φρύνοι-Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana epeirotica & Rana balcanica) και 29 είδη ασπονδύλων. Ερωδιοί και αλκυόνες κατακλύζουν τη λίμνη Καλοδικίου, μαζί με βατράχια, σαλαμάνδρες, μυοκάστορες.