Κάτι δεν πάει καλά με την διανομή τροφίμων στην Κόνιτσα…

0
44

Συσσωρευμένες μας έρχονται οι απ-ψεις-εκτιμήσεις των Κονιτσιωτών σχετικά με τον τρόπο διανομής των αγαθών (τρόφιμα, είδη ιματισμού, είδη κα-θαριότητας κ.ά.). Αναγνώστες μας υποστηρίζουν –προτείνουν η διανομή των παραπάνω αγαθών να γίνεται με αυστηρά, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια. Δεν είναι επιτρεπτό υποστηρίζουν να διανέμονται συνεχώς στα ίδια πρόσωπα, οτιδήποτε προσφέρει ο δήμος, την στιγμή που υπάρχουν και άλλοι συνάνθρωποί μας που είχαν ανάγκη αυτή την προσφορά κι όμως δεν έχουν μέχρι σήμερα δεχθεί καμία βοήθεια ή μέριμνα, αν θέλετε.

Βεβαίως η δημοτική αρχή γνωρίζει περισσότερο από τον καθένα τον τρόπο της δίκαιης και αντικειμενικής διανομής των αγαθών. Όμως η παροιμία λέει «όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά», που σημαίνει ότι εκεί που υπάρχουν φωνές σίγουρα κάτι δεν πάει καλά.

Η άποψή μας, ίσως και η πρότασή μας, είναι να δει το πρόβλημα (αν φυσικά υπάρχει) προσωπικά ο δήμαρχος, ο οποίος γνωρίζει άριστα πώς και με τι τρόπο υλοποιείται το πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας στο δήμο.