Οι εθελοντές του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ανοίγουν δύο μουσεία

0
128

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου θα λειτουργήσει το επόμενο δεκαήμερο δύο μουσεία εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου μέσω του Εθελοντικού Προγράμ-ματος που υλοποιεί. Συγκεκριμένα από το Σάββατο 6 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 10 Αυγούστου θα είναι ανοιχτό για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, το «Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ελαφοτόπου – Τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα – Μιχάλης Ματθ. Οικονομίδης» στον οικισμό του Ελαφοτόπου του Δήμου Ζαγορίου.

Το ωράριο λει-τουργίας θα είναι: 11.00 – 13.30 και 18.00 – 21.00 καθημερινά. Επίσης από την Πέμπτη 11 Αυγούστου έως και την Τρίτη 16 Αυγούστου θα είναι ανοιχτό για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, το «Μουσείο Μανιταριών Λάβδας» στον οικισμό της Λάβδας του Δήμου Γρεβενών. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι: 11.00 – 13.30 και 18.00 – 21.00 καθημερινά. Το Εθελοντικό Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαί-σιο των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέα Διαχείρισης και έχει στόχο την λειτουργία αξιόλογων μουσειακών χώρων της περιοχής οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Ο Φορέας Διαχείρισης ευελπιστεί στην επιτυχία του Εθελοντικού Προγράμματος και καλεί την τοπική κοινω-νία και τους επισκέπτες της περιοχής να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στα παραπάνω Μουσεία γνωρίζοντας από κοντά σημαντικούς χώρους για τον πολιτισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.