Δημοπρατήσεις έργων και ανάδειξη αναδόχων από την Περιφέρεια Ηπείρου

0
77

Στη σχετική συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ανέδειξε αναδόχους και ενέκρινε δημοπρατήσεις νέων έργων. Αναλυτικά:

Δημοπρατούνται τα έργα:

– Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια, προϋπολογισμού €150.000.

Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου, προϋπ. 43.000ευρώ.

Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου προϋπολογισμού 35.000.

Aσφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας, προϋπολογισμού 30.000,00 με

ΦΠΑ.

«Αποκατάσταση οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 130.000 ευρώ

«Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ

«Βελτίωση επικίνδυνου σημείου – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Σκοτωμένο – Καταρράκτης» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ

«Αποκατάσταση ζημιών οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι -Τσάρα» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ

«Αποκατάσταση οδού (κατασκευή τεχνικών) Αχλαδέα -Κάτω Λίππα» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ

“Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα στη θέση Κρυονέρι της υπ. αριθμ. 18 επ. οδού Π.Ε. Άρτας”, προϋπολογισμού 24.600 ευρώ.

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για έργο καταπολέμησης των κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.