Ανέγερση ειδικών σχολείων στην Άρτα με πόρους της πολιτικής συνοχής

0
279

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξαντλούνται μόνο στην ενίσχυση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη. Συχνά οι δράσεις που χρηματοδοτούνται έχουν κοινωνικό πρόσημο και στοχεύουν μεταξύ άλλων στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των παραγόντων ένταξης διάφορων κοινωνικών ομάδων. Μάλιστα ένας από τους θεματικούς στόχους του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι και η κοινωνική ένταξη.

Μια τέτοια δράση είναι και το έργο με τίτλο «Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας» με δικαιούχο τον Δήμο Αρταίων και συνολικό προϋπολογισμό 1.850.852 ευρώ. Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας στον οικισμό Γλυκορίζου Άρτας, δυναμικότητας 25 μαθητών δημοτικού και 5 νηπίων, συνολικής δόμησης 1.780,93 τετραγωνικών μέτρων. Το παρόν έργο θα καλύψει την ανάγκη εξυπηρέτησης των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας για εκπαίδευση σε χώρους πλήρως προσβάσιμους σε αυτούς και επαρκείς για την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών τους δυνατοτήτων.

Στόχος είναι να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζει το Ειδικό Σχολείο (τώρα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό ατόμων με αναπηρία στο Νομό Άρτας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για κατασκευή ενός κτιρίου που θα παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ήδη το έργο είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης καθώς τον Ιούνιο 2021 έλαβε χώρα η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου για το υποέργο του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων αυτών. Στόχος είναι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τα σχολεία αυτά να παραδοθούν προς χρήση και πλήρως λειτουργικά στους μαθητές τους.

Τι είναι τα ειδικά σχολεία

Όταν γίνεται λόγος για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αναφερόμαστε κυρίως σε ένα από τα εξής δύο σχολικά πλαίσια: το Ειδικό Σχολείο και το Τμήμα Ένταξης. Πρόκειται για τις γνωστές και ως Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Αυτοτελή Ειδικά Σχολεία, στα οποία φοιτούν, μεικτά ή κατά κατηγορία, πρόσωπα με αισθητηριακά, κινητικά ή νοητικά προβλήματα, αναπτυξιακές ή ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές β) Ειδικά Σχολεία, τα οποία συστεγάζονται με τα Γενικά Σχολεία, με στόχο, μεταξύ άλλων, την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών και γ) Ειδικές Τάξεις εντός των Γενικών Σχολείων, γνωστές και ως Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.). Εκεί τα παιδιά φοιτούν για τρεις με έξι ώρες εβδομαδιαίως, παράλληλα με τη Γενική Τάξη, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ανάλογα με την ειδική τους δυνατότητα, εργάζονται στο πλαίσιο του Τ.Ε., σε διαφορετικές ώρες κάθε εβδομάδα, ώστε να μην χάνουν όλα τα μαθήματα της Γενικής Τάξης.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.