Πράσινα σημεία σε όλη την Ήπειρο

1
328
citipost

            Για να προχωρήσουν και να γίνουν πλήρως κομμάτι της καθημερινότητας μας τόσο η ανακύκλωση όσο και η κυκλική οικονομία, θα πρέπει οι απαραίτητες σχετικές υπόδομες να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερα προσβάσιμες στους πολίτες. Οι μπλε κάδοι έχουν καταφέρει να καταστήσουν γνωστή και ευχερή την ανακύκλωση για τα οικιακά απορρίμματα, αφού υπάρχει ένας μπλε κάδος σχεδόν δίπλα σε κάθε κάδο απορριμμάτων. Όμως το εγχείρημα των μπλε κάδων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλες περιπτώσεις ανακύκλωσης όπως πχ ογκώδη απορρίμματα ή όσα απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση, καθώς και τις ανάγκες της επανάχρησης. Αυτό το λειτουργικό κενό προσπαθεί να καλύψει η δημιουργία πράσινων σημείων.

            Τι είναι τα «πράσινα σημεία»

            Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:  – Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση – Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων – Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών – Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

            Στο πρόγραμμα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έχουν ενταχθεί αρκετά έργα δημιουργίας πράσινων σημείων σε όλη την Ήπειρο. Συγκεκριμένα έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση της δημιουργίας των κάτωθι πράσινων σημείων (αναφέρονται με ύψος προϋπολογισμού):

  • Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας: Προϋπολογισμός 933.198 ευρώ. Θα δημιουργηθεί ένα πράσινο σημείο σε επίπεδο Δήμου, όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, πράσινα και άλλα είδη. Το πράσινο σημείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, κ.λπ)
  • Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών: Προϋπολογισμός 876.620 ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 την 24.3.2021 και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31.12.2023.
  • Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά: Προϋπολογισμός 849.871 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής για το Πράσινο Σημείο του Δήμου, την προμήθεια του εξοπλισμού και τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας
  • Δημιουργία Πρασίνου Σημείου του Δήμου Αρταίων: Προϋπολογισμός 808.337 ευρώ.
  • Kατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας: Προϋπολογισμός 799.508 ευρώ. Το συγκεκριμένο σημείο μάλιστα θα χαρακτηριστεί και Μεγάλο Πράσινο Σημείο
  • Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας: Προϋπολογισμός 782.593 ευρώ
  • Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζηρού: Προϋπολογισμός 712.645 ευρώ

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.