Τζουμέρκα: σύνδεση με την Ιονία οδό με πόρους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0
293

Η επαρκής διασύνδεση όλων των σχεδιαζόμενων δικτύων με τα αντίστοιχα διευρωπαϊκά, αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχή οικονομική, αλλά και πολιτική ενσωμάτωση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.Με αυτή την φράση ξεκινά η Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου την παρουσίαση του βίντεο με την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του κάθετου άξονα της Ιόνιας Οδού προς τα Τζουμέρκα. Με τον κάθετο άξονα αυτό ένας οδηγός θα μπορεί να φτάσει στα Τζουμέρκα σε περίπου 4 ώρες από την Αθήνα, με την συμβολή της Ιόνιας Οδού.

Το έργο

Το έργο με τίτλο «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας» στοχεύει στην διασύνδεση μέρους του συμπλέγματος των χωριών των Τζουμέρκων με την Ιονία οδό καθιστώντας εφικτή την πρόσβαση μέσω σύνδεσης με τον αυτοκινητόδρομο. Tο βασικό αντικείμενο του έργου είναι ο κύριος οδικός άξονας σύνδεσης, του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού (επί της 7ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων – Πηγαδιών) με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας με συνολικό μήκος 9,809.27m, που αποτελεί σχεδόν καθολικά νέα χάραξη και όχι βελτίωση κάποιας προϋφιστάμενης οδού.

Το γεγονός αυτό της νέας χαράξης αναδεικνύει περισσότερο την σημασία του έργου και την δυνατότητα που παρέχει η ολοκλήρωση των κεντρικών αξόνων (Ιονία, Εγνατία, Ε65, ΠΑΘΕ) για την περαιτέρω υλοποίηση οδικών εργών που θα διασυνδέονται με τους κεντρικούς αυτούς άξονες και θα παρέχουν ταχύτερη προσβασιμότητα σε περιοχές από τις οποίες οι κεντρικοί αυτοί άξονες δεν διέρχονται αμέσως. Μια τέτοια επιλογή έργων διασύνδεσης μπορεί και να απαλύνει τα όποια παράπονα έχουν απομείνει για περιοχές οι οποίες έμειναν εκτός διέλευσης από τους κεντρικούς άξονες.

Το έργο περιλαμβάνει δύο ισόπεδες συνδέσεις αυτού με την 7η και την 2η Επαρχιακή Οδό καθώς και άλλες τρείς που αποκαθιστούν την οδική σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο. Επίσης θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση οδοφωτισμών σε κατάλληλο μήκος και διάταξη και στους 5 ισόπεδους κόμβους με σκοπό τον πλήρη φωτοτεχνικό έλεγχό τους ενώ θα κατασκευαστεί και γέφυρα μήκους 134 μέτρων. Για τη συγκεκριμένη γέφυρα προβλέπεται η εγκατάσταση οδοφωτισμού τόσο πάνω στη γέφυρα, όσο εκατέρωθεν αυτής σε αποστάσεις 50 μέτρων, με αποστάσεις ιστών 25 μέτρα.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και η Εργοδυναμική Πατρών είναι ο ανάδοχος κατόπιν σύμβασης που υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 2018. Η διάρκεια της ως άνω σύμβασης, για την ολοκλήρωση του έργου, ήταν τριετής, ως εκ τούτου το έργο έπρεπε να είχε παραδοθεί την 1.6.2021. Όπως όμως είναι ευνόητο η πανδημία έφερε καθυστερήσεις υλοποίησης, αλλά σε κάθε περίπτωση το έργο βρίσκεται σε καλή πορεία υλοποίησης. Τούτο προκύπτει και από τις πληρωμές που έχουν γίνει αφού στον προϋπολογισμό των 12 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, έχουν καταβληθεί πάνω από 5,6 εκατομμύρια, δηλαδή απορρόφηση κοντά στο 47%.  

Δείτε το βίντεο από την πορεία των εργασιών

https://www.facebook.com/watch/?v=1183440845435197

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.