Μεγάλη ευκαιρία για την Ήπειρο το νέο ΕΣΠΑ

0
78
ΕΣΠΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Ηπείρου, ημερίδα παρουσίασης και κριτικής αποτίμη-σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014 -2020, όπως και των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται για τους μηχανικούς της περιφέρειας, παρουσία εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων. Ακολούθως, οι ομιλητές παρουσίασαν την αξιολόγηση του προηγούμενου Ε.Π. Ηπείρου 2007-2013, το θεσμικό πλαίσιο των Ε.Π. της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020, τις υποστηρικτικές μελέτες, την Πρωτοβουλία RIS3, τις εξελίξεις στον τεχνικό κλάδο, παραδείγματα πρωτοβουλιών και επενδύσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους και τα συμπεράσματα της εργασίας. Στη συνέχεια υπήρξαν ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό, με τους ομιλητές να τοποθετούνται σε ζητήματα που ετίθεντο.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας ήταν ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσει ένα διακριτό ρόλο στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς της κρίσης και αφομοιώνοντας τους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχημένη υλοποίηση του έχει η ικανότητα ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό κράτος.