Τα φυσικά φαινόμενα δείχνουν ότι χρειαζόμαστε έργα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

1
98

Οι πρόσφατες καταστροφές που πραγματοποιήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο που οι επιστήμονες ονόμασαν «Ιανό», ήρθαν να προστεθούν στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα φυσικά φαινόμενα στο παρελθόν. Σίγουρα φυσικές καταστροφές έχουμε αντιμετωπίσει και παλιοτέρα, αλλά είναι αληθές ότι παρατηρούμε πως καταστροφικά φαινόμενα συμβαίνουν όλο και συχνότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις καταιγίδων έχουμε βροχοπτώσεις λίγων ωρών, που αντιστοιχούν σε βροχές ενός ολόκληρου εξαμήνου. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτά τα φαινόμενα, τα οποία αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή ή στην ήδη υπάρχουσα κλιματική κρίση.

 Είναι επομένως αναγκαίο να αναληφθούν δράσεις με την εκτέλεση σχετικών έργων που θα λαμβάνουν υπόψη την νέα περιβαλλοντική κατάσταση με σκοπό να αναχαιτίσουν τόσο τις αιτίες που δημιουργούν τα φαινομένα, όσο και τις συνέπειες των καιρικών φαινομένων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

Πυλώνας που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ένας από τους θεματικούς στόχους που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής ΕΣΠΑ 2014 – 2020, είναι και η ανάληψη δράσεων για την ανάσχεση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα στον εν λόγω θεματικό στόχο έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Ηπείρου, από τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί τα 4,5 εκατομμύρια και έχουν ήδη καταβληθεί 800.000 ευρώ για την υλοποίηση τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων έχουν προϋπολογιστεί έργα συνολικού ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια καταβολή μέχρι στιγμής.

Έργα που έχουν ενταχθεί  

Αρκετά από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την περιοχή μας, μπορούν να έχουν σημαντική θετική επίδραση στις περιβαλλοντικές συνθήκες που οδηγούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Όπως για παράδειγμα:

 • Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων & Βελτίωση Δικτύων Συλλογής Εντός Πολεοδομικού Σχεδίου και Οριοθετημένων Οικισμών Δ.Ε. Ιωαννίνων από την ΔΕΥΑΙ
 • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας
 • Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου του Δήμου Ζίτσας
 • Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων
 • Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας του Δήμου Ηγουμενίτσας
 • Διευθέτηση ρέματος Αμμότοπου του Δήμου Αρταίων
 • Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας
 • Ανάπτυξη Συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Αντιμετώπισης Κινδύνων από Κατολισθητικά Φαινόμενα με την Εφαρμογή Σύγχρονων Γεωτεχνικών και Δορυφορικών Μεθοδολογιών
 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Άραχθου
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή
 • Μελέτη, Πρόβλεψη και Μοντελοποίηση των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής επί της Δελταϊκής Ακτογραμμής του Ποταμού Καλαμά

Προκύπτει λοιπόν ότι και στον σημαντικό τομέα της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής έχουμε να περιμένουμε σημαντική ενίσχυση από την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου « Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας»  είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης