ΕΣΠΑ 2014 – 2020: οι αριθμοί για την Ήπειρο

0
188

            Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2014 – 2020 βαίνει προς την ολοκλήρωση του, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία εκκίνησης του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Στην ανάλυση μας που ακολουθεί, θα δούμε κάποιους από τους βασικούς αριθμούς και τις σχετικές επιδόσεις της περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

            Ξεκινώντας, θα αναφέρουμε ότι για την περιφέρεια Ηπείρου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικά 7.915 δράσεις εκ των οποίων οι 362 αφορούν έργα και οι 7.553 ενισχύσεις επιχειρηματικότητας. Οι 7.915 αυτές ενταγμένες προτάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό λίγο πάνω από τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ (2.037.794.481 ευρώ) εκ των οποίων τα 226 εκατομμύρια αφορούν τις ενισχύσεις επιχειρηματικότητας. Το μεγαλύτερο, από πλευράς προϋπολογισμού, έργο είναι η Γ1 Φάση κατασκευής του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό κοντά στα 48 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη ενίσχυση αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας εκτροφής και εκκολαπτηρίου ιριδίζουσας πέστροφας με αύξηση δυναμικότητας για τα ιχθυοτροφεία Χόχλας Α.Β.Ε.Ε με προϋπολογισμό στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής η Περιφέρεια Ηπείρου από τα ως άνω προϋπολογισθέντα ποσά έχει καταβάλλει 747 εκατομμύρια ευρώ (στοιχεία Δ΄ τρίμηνο 2020).

            Από πλευράς θεματικών στόχων η Περιφέρεια Ηπείρου έχει προϋπολογίσει τα περισσότερα χρήματα να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου έχουν ενταχθεί πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό 545 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο τομέας της προστασίας περιβάλλοντος όπου έχουν ενταχθεί πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό 287 εκατομμύρια. Στον αντίποδα, στην τελευταία θέση από πλευράς προϋπολογισμού βρίσκεται δυστυχώς ο θεματικός τομέας για τις δράσεις με σκοπό την πρόληψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής με συνολικό προϋπολογισμό στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην δεύτερη από το τέλος θέση βρίσκονται οι δράσεις για την επίτευξη του στόχου της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης με συνολικό προϋπολογισμό στα 54 εκατομμύρια ευρώ.

            Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχθηκαν κρίσιμα για την διαχείριση της πανδημίας της Covid – 19 με πράξεις όπως το ταμείο ενίσχυσης των επιχείρησεων και την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Θα ήταν όμως χρήσιμο για την περιφέρεια Ηπείρου στο επόμενο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 να ενταχθούν περισσότερες δράσεις που να αντιμετωπίζουν την νέα πρόκληση της εποχής μας, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.  

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.