ΕΣΠΑ: Πως εκτοξεύτηκε η απορροφητικότητα μέσα σε μία χρόνια στην Περιφέρεια Ηπείρου

0
347

            Εν αναμονή της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων απορροφητικότητας των πόρων του προγράμματος της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ανά περιφέρεια για το πρώτο τρίμηνο του 2021, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι το 2020 ήταν μια καλή χρονιά από άποψη απορροφητικότητας πόρων του ως άνω προγράμματος, τόσο για την Περιφέρεια Ηπείρου όσο βέβαια και για άλλες Περιφέρειες. Μπορεί δε τα αποτελέσματα ανά περιφέρεια για το πρώτο τρίμηνο του 2021 να μην έχουν ακόμα ενσωματωθεί, σε επίπεδο χώρας όμως έχουν ανακοινωθεί. Έτσι για το πρώτο τρίμηνο του 2021 η απορροφητικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την Ελλάδα, ανέρχεται σε 60,07% έναντι 58,61% για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, προσθέτοντας ακόμη 250 εκατομμύρια ευρώ εισπράξεων κοινοτικών πόρων (φθάνοντας έτσι το συνολο των 10,24 δις από 9,99 δις στο τέλος του 2020).

            Σίγουρα η αντιμετώπιση της πανδημίας της κορονοϊού προσέφερε αρκετές δυνατότητες απορρόφησης πόρων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Όπως έχουμε αναφέρει παλαιότερα, οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης θα ήταν κατά πολύ δυσχερέστερες για την χώρα μας εν απουσία των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά όμως, οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές για την πρόοδο αρκετών έργων, ιδίως κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, με αποτέλεσμα αρκετά εγχειρήματα να παρουσιάζουν καθυστερήσεις και κατ’ επέκταση την επακόλουθη καθυστέρηση στην εκταμίευση των πληρωμών.

            Ωστόσο το ευτυχές παράδοξο για την απορροφητικότητα των κονδυλίων στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι ότι για τρία συνεχόμενα τρίμηνα οι πληρωμές διατηρούνται σταθερές στα ίδια επίπεδα και μάλιστα σε ποσά άνω των 100 εκατομμύριων ευρώ ανά τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές στην Περιφέρεια Ηπείρου ανήλθαν για το πρώτο τρίμηνο του 2020 στα 20,53 εκατ. ευρώ, για να εκτιναχθούν στο δεύτερο τρίμηνο στα 110,33 εκατ. ευρώ, στα 103,49 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο και στα 108,65 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο.

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ενώ σε όλες τις Περιφέρειες παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση στις πληρωμές από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (πράγμα άλλωστε που οδηγεί και στην αντίστοιχη μεγάλη αύξηση της απορροφητικότητας σε επίπεδο χώρας για την Ελλάδα) μόνο πέντε από τις συνολικά δέκα τρεις περιφέρειες κατάφεραν να κρατήσουν σταθερή την εισπραξιμότητα για τρία τρίμηνα του 2020 (ΑΜΘ, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου). Μάλιστα σε εννέα μήνες η Περιφέρεια Ηπείρου εισέπραξε τα 322,47 εκατ. από τα συνολικά 743 εκατ. που έχει εισπράξει καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος που ξεκίνησε από το 2014 (ποσοστό 43,40%). Με την ως άνω είσπραξη των 743 εκατ. η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στην 8η θέση ανάμεσα στις δέκα τρεις περιφέρειες, με «πρωταθλητές» φυσικά τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.  

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.