Κτίριο Βούλγαρη: ανάδειξη του μέσω των πόρων της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.

0
327
Δήμος Σουλίου

Έχουμε αρκετές φορές αναφερθεί, και με παραδείγματα, στην χρησιμότητα των πόρων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναπλάσεις κτηρίων είτε εγκαταλλειμένων είτε σε χρήση, ώστε αυτά να ενταχθούν, με την ίδια ή άλλη χρήση, εκ νέου στον αστικό ιστό της εκάστοτε πόλης. Το Ξενία Άρτας, η ανακαίνιση Πανεπιστημίων, οι παλαιές στρατιωτικές φυλακές και το πρώην Άσυλο Ανιάτων στα Ιωάννινα. Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια του Δήμου Σουλίου για την ανάδειξη του κτιρίου Βούλγαρη στην Παραμυθιά, ένας στόχος που καθίσταται εφικτός μέσω των πόρων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κτίριο Βούλγαρη

Το κτίριο Βούλγαρη χτίστηκε το 1937 με σκοπό να λειτουργήσει ως δημοτικό σχολείο για τα παιδιά της Παραμυθιάς και των γύρω περιοχών. Πήρε το όνομα του από τους ευεργέτες Γιώργο και Κώστα Βούλγαρη, οι οποίοι υλοποίησαν την επιθυμία του πατέρα τους Σωτήριου Βούλγαρη, ιδρυτή του τεράστιου σήμερα οίκου κοσμημάτων και μόδας Bvlgari, ο οποίος ξεκίνησε την διαδρομή του από την Παραμυθιά. Το κτίριο εξετέλεσε το σκοπό του για την λειτουργία δημοτικού σχολείου μέχρι το 2009, όποτε και η λειτουργία του δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο. Έκτοτε παραμενει σε αχρησία με συνεχείς σκέψεις και προτάσεις για την αξιοποίηση του.

Το έργο

Το έργο με τίτλο «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» εντάχθηκε στο πρόγραμμα της πολιτικής συνοχής ΕΣΠΑ 2014 – 2020 την 15.06.2018 με συνολικό προϋπολογισμό στα 2.468.006 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής και στατικής επάρκειας του κτιρίου, καθώς και η κατάλληλη διαμόρφωσή του προκειμένου να αποτελέσει έναν επισκέψιμο πολυχώρο πολιτισμού. Σύμφωνα, με την πρόταση του Δήμου Σουλίου, το κτίριο Βούλγαρη θα προσφέρει διαδραστικά και βιωματικά, στον επισκέπτη του, αλλά και στους κατοίκους του δήμου, μια περιήγηση στον μύθο, την ιστορία και τις τέχνες της περιοχής του Σουλίου και του μυθικού Αχέροντα.

Έτσι το κτίριο θα διαμορφωθεί ώστε να επαναλειτουργήσει ως Πολυχώρος τέχνης, πολιτισμού και εκπαίδευσης που θα φιλοξενεί: α) Μόνιμες εκθέσεις για την ιστορία της οικογένειας και του οίκου BVLGARI, της Παραμυθιάς, για το Σούλι και τους Σουλιώτες, για τον μυθικό Αχέροντα και το πέρασμα στον Άδη, β) Χώρους τέχνης, ψυχαγωγίας και βιβλιοθήκης / αναγνωστηρίου (αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς (ΦΟΠ), αίθουσα παραμυθιού και θεατρικού παιχνιδιού μικρών μαθητών, αίθουσα βιβλιοθήκης – αναγνωστήριο), γ) Χώρους στέγασης (γραφεία και αρχείο) της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου, που θα το λειτουργεί, δ) Λειτουργία Κέντρου Δημιουγρικής Απασχόλησης Παιδιών Δ. Σουλίου και ε) Χώρους κυλικείου/καφενείου και εκθετηρίου/πωλητηρίου. Για την τροποποίηση της χρήσης του κτιρίου ο Δήμος Σουλίου ζήτησε και πήρε την έγκριση της οικογένειας Βούλγαρη ενώ, ως προς την πορεία ολοκλήρωσης του εργου, ήδη τον Ιανουάριο 2021 αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το υποέργο της κτιριακής αποκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.