Θα ελέγχεται η ποιότητα των νερών τους: Σε έλεγχο τα νερά 36 παραλιών της Ηπείρου!

0
80

Η Ήπειρος πέρα από τα εντυπωσιακά βουνά, διαθέτει και μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της χώρας μας, με κρυστάλλινα νερά, που προσελκύουν κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες.

Εξάλλου, κάποιες απ’ αυτές βραβεύονται συχνά και με «Γαλάζιες Σημαίες»! Ωστόσο, απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση για την αποτελεσματική προστασία των μοναδικών αυτών ακτών, ιδίως όσων δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσής τους. Χρήσιμο «εργαλείο» και για το σκοπό αυτό θα αποτελέσει το νέο ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη, ειδική πράξη.

Μέσω της πράξης που ενέταξε η Περιφέρεια στο ΕΣΠΑ 2014 – 20 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 100.000 ευρώ, θα γίνεται η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης σε 36 ακτές της Ηπείρου, με στόχο να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και η δημό-σια υγεία των λουόμενων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Εξάλλου, η διαδικασία αυτή αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας, σύμφωνα με ευρωπαϊκές οδηγίες και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτής θα παρακολουθούνται τα ύδατα ακτών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παραλιών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και ακτών που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα θα επεξεργάζονται και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων δικτυακά προσβάσιμη στο κοινό. Το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης θα επικαιροποιείται ετησίως και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού, ενώ στις παραλίες αυτές θα τοποθετηθούν και ενημερωτικές πινακίδες.