Σε πρώτη προτεραιότητα οι αναστηλώσεις μνημείων: 46 έργα προωθήθηκαν στη διάρκεια του 2015

0
71

Παρά την οικονομική κρίση και τις περιορισμένες δυνατότητες διάθεσης πόρων, η Περιφέρεια Ηπείρου και κατά το 2015, συνέχισε τις δράσεις της στον τομέα του Πολιτισμού, ιδιαίτερα δε στην αποκατάσταση ιστορικών/ θρησκευτικών μνημείων. Βέβαια το μεγάλο «αγκάθι» εξακολουθεί να αποτελεί η αναστήλωση της γέφυρας της Πλάκας, έργο που αν και η αρμοδιότητα ανήκει κατά κύριο λόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην υλοποίησή του, μετέχει ενεργά και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη από την Περιφέρεια το 2015, εκτελούνταν 46 έργα αναστηλώσεων, αποκαταστάσεων και συντηρήσεων σε διάφορα μνημεία σε όλη την Ήπειρο, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους να ανέρχεται σε 6,118 εκ. ευρώ! Αρκετά μάλιστα από τα έργα αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ σε άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες.