Σύμφωνα με τα στοιχεία πρωτοδικείων: Σε καθεστώς πτώχευσης 30 επιχειρήσεις στην Ήπειρο

0
73

Τραγικές ώρες περνά το ελληνικό εμπόριο και γενικότερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, με τους ανθρώπους της αγοράς να έχουν χτυπήσει κώδωνα κινδύνου εδώ και πολύ καιρό, χωρίς όμως να εισακούονται από την Πολιτεία. Αποτέλεσμα, για πολλούς πλέον η μόνη λύση να είναι το «λουκέτο», αφού είναι πρακτικά αδύνατον οι επαγγελματίες να παρατείνουν μια τελειωμένη κατάσταση και να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά.  Τα νούμερα που βλέπουν το φως την δημοσιότητας, αν και δεν αποτυπώνουν στο μέγεθός της την πραγματική κατάσταση, δείχνουν όμως την τάση που επικρατεί στην χώρα μας και η οποία κάθε άλλο παρά αισιόδοξη είναι. Τα στοιχεία περί πτωχεύσεως επιχειρήσεων διαβιβάστηκαν στη Βουλή από 63 πρωτοδικεία της χώρας. Όσον αφορά την Ήπειρο, σύμφωνα με τα Πρωτοδικεία, στην Άρτα υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα 19 επιχειρήσεις, στα Γιάννενα 8 και στην Πρέβεζα 3.

Σύμφωνα με στοιχεία για τα έτη 2012-2015, το σύνολο των εταιρειών που τέθηκαν σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας του άρθρου 99 είναι 1.940. Από αυτές οι 783 γύρισαν σε ενεργές, οι 513 διαγράφηκαν από το ΓΕΜΗ (διαγραφή και διακοπή ΔΟΥ), οι 54 παραμένουν σε καθεστώς συνδιαλλαγής, οι 51 τέθηκαν σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, οι 534 τέθηκαν σε πτώχευση και 5 εταιρείες καταχωρίζονται σε κατάσταση «αλλαγής».