Το έργο της προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

0
132

Η διανυόμενη πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε την ανάγκη της χώρας μας για αναβάθμιση των υγειονομικών και νοσηλευτικών μονάδων της. Ήδη σε ολόκληρη την χώρα γίνεται προσπάθεια για προσθήκη νέων ΜΕΘ, οι οποίες, από την αρχή της πανδημίας έχουν αυξηθεί περίπου στο διπλάσιο. Για την Περιφέρεια Ηπείρου όμως, η προσπάθεια είχε εκκινήσει ήδη, με την κατασκευή νέου πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ίσως αυτή η προσθήκη να είναι ένας σημαντικός παράγων που κράτησε τα Ιωάννινα εκτός τοπικού lockdown για αρκετό καιρό.

Η πράξη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στις 11/7/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 29.366.170€.   Κύριος Δικαιούχος της πράξης ήταν η Περιφέρεια Ηπείρου. Η πράξη με τέσσερα υποέργα, επανεντάχθηκε ως πράξη phacing στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγκριμένα η επανένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συμπεριλαμβάνει τέσσερα υποέργα, το πρώτο υποέργο που αφορά στην κατασκευή της προσθήκης, εντάσσει την κατασκευή εκείνου του τμήμαχος της κατασκευής που υλοποιήθηκε μετά την 1/1/2014, τα δε υπόλοιπα τρία υποέργα, που αφορούν και στο τεχνολογικό εξοπλισμό του κτιρίου, τα οποία δεν είχαν υλοποιηθεί μέχρις το τέλος του 2013, επανεντάχθηκαν εξ ολοκλήρου.

Η κατασκευή προσθήκης του πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, περιλαμβάνει διάφορα λειτουργικά τμήματα που συμπληρώνουν την υπάρχουσα κτιριακή του υποδομή. Το κτίριο αυτό συνδέεται και λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με την υφιστάμενη πτέρυγα νοσηλευτικών μονάδων (ΝΜ) Ward 3 του Νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα όπως επίσης συνδέεται και συνεργάζεται λειτουργικά με το παρακείμενο κτίριο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΦΙΑ).

Με την κατασκευή του νέου κτιρίου δημιουργήθηκαν συνολικά 69 νέες νοσηλευτικές μονάδες (κλίνες), 8 κλίνες ΜΕΘ καρδιοπαθών, 8 κλίνες γενικής ΜΑΦ, 2 αίθουσες χειρουργείου χειρουργικής κλινικής, 2 αίθουσες χειρουργείου ορθοπεδικής κλινικής, 1 αίθουσα χειρουργείου πλαστικής χειρουργικής, 2 αίθουσες χειρουργείου οφθαλμολογικής κλινικής, 1 αίθουσα μικροεπεμβάσεων χειρουργικής κλινικής και 1 αίθουσα μικροεπεμβάσεων ορθοπεδικής κλινικής.

Η συνολική επένδυση για το έργο «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» είναι 18.505.282 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 15.375.662 ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση εμπίπτει στην προτεραιότητα «Ενίσχυση υποδομών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, της παιδείας και της υγείας».

Μάλιστα το έργο συνεχίζει να … δημιουργεί απορροφητικότητα αφού μόλις τον Ιούνιο που μας πέρασε με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διατυπώνει θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» που εντάσσεται στην ως άνω πράξη με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 214.950 ευρώ.

Δείτε βίντεο από τις νέες εγκαταστάσεις

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου « Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας»  είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης