Έντονη διαμαρτυρία του Α.Σ.Μ.Ε.Κ. Δολιανών Τους πήραν τα χωράφια, δεν τους αποζημιώνουν, τους ζητάνε και ΕΝΦΙΑ!

0
93

Την αναλγησία του Ελληνικού Κράτους (που φέρεται ως «μπαταξής») βιώνουν για αρκετά χρόνια ιδιοκτήτες αγροκτημάτων στην περιοχή Δολιανών-Καλπακίου.

Αν και ενώ παραχώρησαν χωρίς αντιρρήσεις εκτάσεις τους για την κατασκευή του νέου δρόμου Καλπάκι-διασταύρωοη Δολιανών, που αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού Ιωάννινα- Καλπάκι- Κακαβιά, εν τούτοις 18 (!) ολόκληρα χρόνια έκτοτε, όχι μόνο δεν αποζημιώθηκαν για τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις, αλλά υποχρεώνονται να καταβάλλουν και ΕΝΦΙΑ!

Το θέμα φέρνει στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή του ο αγροτικός συνεταιρισμός Μετόχων Εξαγο-ράς Κτημάτων Δολιανών (Α.Σ.Μ.Ε.Κ.), ο οποίος σημειώνει ότι για τη διάνοιξη του νέου δρόμου, το 1998 διέθεσε ένα σημαντικό κομμάτι της ακίνητης περιουσίας του, με δεδομένο ότι το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, το είχε κρίνει ως έργο ιδιαίτερης σημασίας και πνοής για την ευρύτερη περιοχή με δεδομένο ότι οι μεταναστευτικές ροές από την Αλβανία προς την Ηπειρωτική Ελ-λάδα ήταν έντονες.

Οι συγκεκριμένες εκτάσεις απαλλοτριώθηκαν και ο Α.Σ.Μ.Ε.Κ. στήριξε την όλη προσπάθεια για την ταχεία κατασκευή του έργου. Στη συνέχεια όμως και αφού κατασκευάστηκε ο δρόμος το ΥΠΕΧΩΔΕ αρνήθηκε να καταβάλει τις αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δικαστήριο.

Ο Α.Σ.Μ.Ε.Κ. ξεκίνησε νέο δικαστικό αγώνα, επιτυγχάνοντας να κηρυχθεί εκ νέου απαλλοτρίωση της ίδιας έκτασης και τελικά η Ελληνική Δικαιοσύνη και σε 1ο και σε 2ο βαθμό δικαίωσε τον Συνεταιρισμό ορίζοντας και το ύψος της σχετικής αποζημίωσης. Έκτοτε (από την τελεσίδικη απόφαση) έχουν περάσει δύο χρόνια και όπως αναφέρει ο Α.Σ.Μ.Ε.Κ. το Ελληνικό Δημόσιο «κωφεύει» και εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις και αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση.

Το εξοργιστικό είναι όπως επισημαίνει ο Συνεταιρισμός είναι ότι το Κράτος ενώ δεν καταβάλλει στους δικαιούχους τις αποζημιώσεις τους ταυτόχρονα «και για την έκταση που απαλλοτριώθηκε και στην οποία ήδη κατασκεύασε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, επιβλήθηκε τεράστιο ποσό ΕΝΦΙΑ”!