Έρχεται ΚΕΠ δανειοληπτών και στο Νομό Ιωαννίνων

0
101

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημιουργία των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης δανειοληπτών καθώς εξασφαλίστηκε και η κοινοτική χρηματοδότηση για τη δημιουργία τους με την υπογραφή της σχετικής πράξης για την εισαγωγή του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Όπως προβλέπεται, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν συνολικά τριάντα ΚΕΠ, ένα εκ των οποίων θα είναι στο Νομό Ιωαννίνων και θα είναι και το μοναδικό στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, δέκα ΚΕΠ δανειοληπτών θα λειτουργήσουν στην Αττική, ένα στον Πειραιά, τρία στη Θεσσαλονίκη και από ένα στους νομούς Εβρου, Καβάλας, Ημαθίας, Σερρών, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Χανίων. Τα 30 κέντρα θα στελεχωθούν με 200 υπαλλήλους. Οι 60 θέσεις (τουλάχιστον 2 ανά ΚΕΥΔ) θα καλυφθούν με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα. Στις υπόλοιπες θέσεις θα προσληφθούν εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι, κυρίως πτυχιούχοι νομικών, ή οικονομικών, ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν προκήρυξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τα ΚΕΥΔ θα εγκατασταθούν κυρίως σε κτίρια δήμων, ή περιφερειών, ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών και σε αυτά θα υπάρχει έντυπο πληροφοριακό υλικό, με όλες τις επιλογές που προσφέρει η κείμενη νομοθεσία στους δανειολήπτες, καθώς και ειδική ιστοσελίδα που θα αναγράφει τις ίδιες πληροφορίες.