Εγκαταλείπουν τα χωράφια οι αγρότες

0
178

Απρόθυμοι να καλλιεργήσουν τη γη τους εμφανίζονται οι αγρότες της Πρέβεζας καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολλά. Όλοι είναι απογοητευμένοι αφού όπως υποστηρίζουν έχουν να αντιμετωπίσουν από τη μία το ότι τα προϊόντα τους δεν «πιάνουν» τιμές και παραμένουν στα αζήτητα και από την άλλη τη νέα φορολογία τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ασφαλιστικές εισφορές στον Ο.Γ.Α. και την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. που προβλέπει συνεχώς μείωση των επιδοτήσεων.

Τα βασικά προϊόντα δεν αποδίδουν τα προσδοκόμενα εισοδήματα στους αγρότες, αντίθετα η καλλιέργεια δημιουργεί παθητικό στα αγροτικά νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα και χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες.

Δύσκολα βρίσκει κανείς εύκολα αγρότες που να εξαρτώνται μόνο από το αγροτικό εισόδημα, αφού όπως λένε είναι αναγκασμένοι να βρουν και μία δεύτερη δουλειά, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να εξοικονομήσουν τα στοιχει-ώδη για την οικογένειά τους, Το πρόβλημα φαίνεται καθαρά και στα οικονομικά του ΤΟΕΒ όπου τα χρέη του προς τη ΔΕΗ υπολογίζονται περί τα 800.000 ευρώ. Παράλληλα το έργο της ηλεκτρονικής υδροληψίας δεν προχώρησε, καθώς έπειτα από αλλεπάλληλες ενστάσεις με-ταξύ των εργολάβων, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, με συνέ-πεια το έργο να απενταχθεί από τα ευρωπαϊκά προγράμ-ματα, αφού έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και να απορρο-φηθούν τα χρήματα μέχρι το τέλος του έτους 2015, ενώ αυτά δεν είχαν καν ξεκινήσει.

Την ίδια στιγμή στην αποστολή ειδοποιητηρίων στους αγρότες για την πληρωμή των εισφορών, σημαντικά αυξημένες, που αντιστοιχούν στο δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους θα προχωρήσει εντός των επομένων ημερών ο ΟΓΑ. Για όσους βρίσκονται στη τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, οι αυξήσεις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015 αγγίζουν το 27,41%, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν εξαμηνιαία εισφορά 607,80 ευρώ έναντι 477,06 που πλήρωσαν το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Ακόμη και σε ετήσια βάση, η αύξηση για το 2015 σε σχέση με το 2014 ανέρχεται για τους ασφαλισμένους στη τρίτη κατηγορία σε 13,78%. Μάλιστα, οι εισφορές θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα, εντός του Ιουνίου, ώστε να μην καταστούν ληξιπρόθεσμες. Σημειώνεται ότι οι εισφορές των αγροτών από τον επόμενο χρόνο συνδέονται με το εισόδημα και αυξά-νονται σταδιακά μέχρι το 2022.