Εκτός… του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου τα παράλια της Ηπείρου

0
108

Εκτός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου φαίνεται να μένει ολόκληρη σχεδόν η παραλιακή ζώνη της Ηπείρου, με το υπό διαβούλευση προσχέδιο του νέου Νόμου, να πλήττει άμεσα ολόκληρη σχεδόν την ακριτική περιοχή της Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα Σύβοτα και η Πέρδικα, αλλά και δήμοι του Νομού Πρέβεζας, πρόκειται να μείνουν εκτός θεσμικού πλαισίου – ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων, αποκλείοντας έτσι τις περιοχές αυτές από τις ειδικές κατηγορίες, στις οποίες θα δίνονται αυξημένα επενδυτικά κίνητρα.

Αυτό σημαίνει επί της ουσίας, ότι επιχειρηματικά σχέδια σε περιοχές όπως τα Σύβοτα και η Πέρδικα, που αποτελούν πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της Θεσπρωτίας, θα εξαιρούνται από κίνητρα επιχορηγήσεων και κατ επέκταση άμεσων χρηματοδοτήσεων – “βοηθημάτων”.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, με τα κριτήρια του αποκλεισμού, να είναι επί της ουσίας άδικα, καθώς κρίθηκε πως οι παραπάνω περιοχές (Σύβοτα – Πέρδικα) δεν πληρούν τα κριτήρια της ορεινότητας, δεν είναι κοντά στα σύνορα (παραμεθό-ριος), δεν παρουσιάζεται μείωση πληθυσμού και δεν είναι νησιωτικές.

Μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε, ότι η κατηγοριοποίηση αυτή θα είχε μια λογική, αν δεν προέκυπτε η ένταξη άλλων περιοχών που επίσης στερούνται των παραπάνω κριτηρίων…

Προκύπτουν επομένως εύλογα ερωτήματα… και ασφαλώς πρόκειται για μια κατάφορη αδικία σε βάρος του ακριτικού μας Νομού, ο οποίος βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σε μειονεκτική θέση… αποτελώντας επί της ουσίας μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές στην χώρα.