Ο αγρο – διατροφικός τομέας βασικός πυλώνας ανάπτυξης

0
78

Τα κρίσιμα σημεία για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει σε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Αλέκο Καχριμάνη ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων.

Μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη να διασαφηνιστούν άμεσα όλοι οι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την ένταξη των υποψηφίων στο πρόγραμμα, να ενταχθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας οι κλάδοι της παραγωγής ζωοτροφών και των οπωροκηπευτικών και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της εξεύρεσης επιλέξιμων βοσκοτόπων για τους νέους κτηνοτρόφους.

Σημειώνεται ότι αρχικά η Περιφέρεια Ηπείρου είχε εντάξει εννέα τομείς προτεραιότητας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά, καλλιέργεια ακτινιδίου, καλλιέργεια εσπεριδοειδών, καλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού για παραγωγή οίνων ΠΟΠ, και Χοιροτροφία) και πρόσφατα ενέταξε άλλους δύο, τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών και την ελαιοκομία.