Η απορροφητικότητα των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

0
218

            Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας, ότι, με σειρά αναλύσεων μας, θα εξετάσουμε το πόσο καλοί είμαστε στο να απορροφούμε τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, και πιο συγκεκριμένα εκείνων της πολιτικής συνοχής. Είχαμε ξεκινήσει την ανάλυση με ένα συγκεκριμένο Δήμο της περιοχής μας, το Δήμο Κόνιτσας, ωστόσο τώρα θα προσεγγίσουμε το ζήτημα σε μια πιο ευρεία εικόνα, δηλαδή στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η ανάλυση αυτή έχει μια μεγαλύτερη αξία, δεδομένης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, όπου είδαμε μια εκτόξευση της απορροφητικότητας κατά 10% (από 35,98% σε 45,99%) που αποδίδεται περίπου σε 1,7 δις ευρώ (από 6,1 σε 7,8).

            Το ποσοστό αυτό της απορροφητικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ανέρχεται στο 22,76%, το οποίο απέχει μεν αρκετά από τον εθνικό μέσο όρο αλλά αυτό οφείλεται αφενός μεν στο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και μεγάλα έργα που θα αργήσουν να εμφανίσουν πρόοδο στην εκτέλεση τους και αφετέρου σε κακές επιδόσεις επιμέρους Δήμων της περιοχής (όπως της Κόνιτσας που βρίσκεται μόλις στο 1,2%). Πράγματι, για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, έχουν προϋπολογιστεί δράσεις (μέχρι στιγμής 1458) συνολικού προϋπολογισμού άνω των 288 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής κοντά στα 66 εκατομμύρια.

            Από τους θεματικούς στόχους του προγράμματος, μεγαλύτερη βαρύτητα, από άποψη προϋπολογισμού, έχει πέσει στο στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος με έργα συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο έργο (από πλευράς προϋπολογισμού) που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για το στόχο αυτό να είναι η «ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την προστασία της λιμνης παμβώτιδας – β φάση (ολοκλήρωση)», της ΔΕΥΑΙ, έργο που βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό στάδιο εκτέλεσης. Ωστόσο δεν είναι αυτός ο θεματικός στόχος που εμφανίζει την μεγαλύτερη απορροφητικότητα (παρά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό) αλλά οι δράσεις για την κοινωνική ένταξη, που εμφανίζουν απορροφητικότητα κοντά στο 60%. 

            Στον αντίποδα της χαμηλής απορροφητικότητας βρίσκονται οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή, που δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ παρά την σημασία που έχουν οι δράσεις αυτές για την αποφυγή των όλο και αυξανόμενων συνεπειών των φυσικών φαινομένων, και οι δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, όπου από τα 3,7 εκατομμύρια που έχουν προϋπολογιστεί έχουν εισπραχθεί μόλις 47.000 ευρώ.   

          Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος της πολιτικής συνοχής ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε σχέση με την πορεία του προγράμματος υλοποίησης για ολόκληρη την χώρα, με συγκεκριμένους τομείς ωστόσο, όπως τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών να έχουν μείνει πίσω.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου « Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας»  είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης