Διακηρύξεις μετά τον ν. 4412/2016

0
153

Είναι πλεόν γνωστά τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 που αφορά στην δημοπράτηση έργων και μελετών. Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα και ουσιώδη που όμως έχει γίνει γνωστό πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες είτε δεν δίνουν καταχωρήσεις στον τύπο επειδή δεν γνωρίζουν πως να δημοσιεύουν και στο ΚΗΔΜΗΣ είτε εσφαλμένα θεωρούν ότι με την δημοσίευση του ν. 4412/2016 και την πρόβλεψη για το ΚΗΔΜΗΣ καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης των διακηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο. Προχωρούν, δε, σε κατακυρώσεις και αναδείξεις αναδόχων χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση, με εμφανή κίνδυνο για το κύρος του διαγωνισμού.

Μάλιστα η ‘Ενωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ), με επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, προς επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων, προτείνει την άμεση κατάθεση προς ψήφιση σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας περί αναστολής ισχύος του άρθ. 38 του ν. 4412/2016 μέχρι της εκδόσεως των εκτελεστικών υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την λειτουργία του ούτως ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορέσουν να εκπαιδευτούν στην χρήση του.

Ως εκ τούτου η παρουσιάση που ετοίμασε το δικηγορικό γραφείο Βάσω Ζ. Πανταζή και συνεργάτες σχετικά με τις διακηρύξεις μετά την δημοσίευση του εν λόγω νόμου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και χρηστικότητα.

Βρείτε την παρουσίαση εδώ.