Το πλήρες πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

0
78
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Από το ν. 3869/2010 στο ν. 4346/2015

Επιμέλεια: Τζαννίνη Ευγενία Ν.
Μιχάλης Ξ. Αθανασίου, Άγγελος Α. Αλεξανδρόπουλος, Νίκη Ι. Κωστάκου, Σοφία K. Μάκαρη, Φώτης Ζ. Πανταζής, Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα, Γεωργία Γ. Χριστοδουλοπούλου 
Περισσότερες πληροφορίες – Αποκτήστε το

Το βιβλίο αυτό είναι το μοναδικό του οποίου η εξ υπαρχής συγγραφή εκκίνησε εξ ολοκλήρου μετά την ψήφιση των νόμων 4336/2015 και 4346/2015 και δεν αποτελεί απλώς επικαιροποίηση παλαιότερων εκδόσεων. Γραμμένο από νομικούς με πλούσια πρακτική εμπειρία στον τομέα αυτόν, παρουσιάζει θεματικά τις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 όπως ισχύει από 1.1.2016 ακολουθώντας τα διάφορα στάδια της διαδικασίας από την κατάθεση της αγωγής έως και την απαλλαγή του οφειλέτη. Με πολλές παραπομπές στην πλούσια σχετική νομολογία, παρουσιάζει ταυτόχρονα και τις διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί στα αμφιλεγόμενα σημεία του νόμου.
Ωστόσο οι κομβικές καινοτομίες όπως η εκτενής παρουσίαση και σχολιασμός του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών απασχόλησαν εκτενώς τους συγγραφείς ενώ, και, πάνω από όλα, περιέχει ειδικό μέρος αφιερωμένο στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται για τις κάθε είδους οφειλές προς το Δημόσιο: φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, ΔΕΚΟ, δίδοντας στους αναγνώστες του ένα σημαντικό εργαλείο σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο κ.λπ. στην εν λόγω νομοθεσία. Ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις στα πολλά ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που δημιουργούνται από την επέκταση της προστασίας των οφειλετών και στις οφειλές προς το Δημόσιο.
Η έκδοση, τέλος, περιλαμβάνει τις εισηγητικές εκθέσεις και τις εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής που αποτελούν πολύτιμα ερμηνευτικά εργαλεία, τα ισχύοντα υποδείγματα αιτήσεων και υπολογισμού ικανότητας αποπληρωμής καθώς και στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του νόμου.