Οι βοσκότοποι στον αέρα, νέα κατανομή από τις Περιφέρειες

0
79

Ομολογία αποτυχίας στο θέμα της διαχείρισης των βοσκοτόπων, συνιστά η νέα τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση από τη Βουλή και προβλέπει τη σύνταξη επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας για τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας της κατανομής των βοσκοτόπων και την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων αυτής που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Τεράστιες δυσκολίες από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιώματα που έχουν ενεργοποιηθεί σε κτηνοτρόφους μιας Περιφερειακής Ενότητας βρίσκονται σε άλλη. Από τις ίδιες επιτροπές σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να προχωρήσουν επίσης:

– Η χωρική αναπροσαρμογή της κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γη απαγορευτεί η βόσκηση ή αυτή χαρακτηρισθεί αναδασωτέα στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας.

– Η κατανομή επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα, σε νέους κτηνοτρόφους και σε κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα τους Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας.

Όλα τα παραπάνω που αποτελούν παραδοχή αποτυχίας στη μέχρι σήμερα κατανομή των βοσκοτόπων, παρακάμπτουν επί της ουσίας το πνεύμα του νόμου 4351/2015 και μεταφέρουν την ευθύνη επίλυσης του ζητήματος που δεν κατάφεραν λύσουν οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις περιφέρειες.