Αλλάζει η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο μέσω της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.

0
276

            Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, είναι σίγουρα μια υπόθεση με πολλά επεισόδια. Ανακύκλωση που προχωρά με ρυθμούς σαλιγκαριού, παράνομες χωματερές, πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διατήρηση τους, προσπάθειες για οριοθέτηση Χ.Υ.Τ.Α, αντιδράσεις κατοίκων της εκάστοτε περιοχής που επιλέγεται, και τέλος μετεξέλιξη των Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια για την όσο γίνεται βέλτιστη διαχείριση των απορριμάτων, ώστε όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια να θάβονται ανεκμετάλλευτα, όταν την ίδια ώρα άλλες χώρες πλέον εισάγουν απορρίμματα.

            Ως προς την Ήπειρο, αυτή την στιγμή υπάρχουν τρεις Χ.Υ.Τ.Α., του Ελληνικού, του Καρβουναρίου και της Βλαχέρνας, εκ των οποίων με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου οι δύο εξ αυτών, του Ελληνικού και του Καρβουναρίου, επεκτείνονται και μετατρέπονται σε Χ.Υ.Τ.Υ, μέσω των πόρων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

            Η διαφορά μεταξύ Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ

 Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι χώροι ειδικά διαμορφωμένοι στους οποίους γίνεται η ταφή των απορριμμάτων των πόλεων, και διαφοροποιούνται από τις χωματερές. Η απόθεση των απορριμμάτων εκεί μπορεί να διαρκέσει το πολύ 30 έτη. Έπειτα από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται το κλείσιμο των χώρων απόθεσης, και στα έτη που ακολουθούν γίνονται τα κατάλληλα έργα επαναφοράς του περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή. Αντίθετα ΧΥΤΥ είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Με τον όρο υπολείμματα εννοούμε τα σκουπίδια που έχουν υποστεί μία συγκεκριμένη διαδικασία πριν καταλήξουν εκεί. Αρχικά, γίνεται μια πρώτη διαλογή για είδη που πιθανόν ανακυκλώνονται. Κατόπιν ότι περισσέψει συμπιέζεται για να πιάνει λιγότερο χώρο και υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία (καύση ή πυρόλυση). Ότι μείνει από αυτή τη διαδικασία ονομάζεται υπόλειμμα. Είναι προφανές, ότι η δεύτερη διαδικασία είναι κατά πολύ πιο επωφελής για το περιβάλλον.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η πράξη «Επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 10.1 εκ. ευρώ εντάχθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο αφορά στη κατασκευή των επεκτάσεων των ΧΥΤ Ελληνικού Ιωαννίνων και Καρβουναρίου Θεσπρωτίας που βρίσκονται στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου και την μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ, προκειμένου να υποδέχονται τα υπολείμματα επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων των οικείων Δήμων που παράγονται στη Μονάδα Επεξεργασίας στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η προτεινόμενη πράξη σε συνδυασμό με τη Μονάδα θα συμβάλει στη συμμόρφωση της Περιφέρειας Ηπείρου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και τους απορρέοντες σχεδιασμούς (Ν. 4042/2012, ΕΣΔΑ 2015, ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, 2016), εξασφαλίζοντας και την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων στη Μονάδα. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι τα τέλη του 2022.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.