Πρωτοβουλία μέσω της πολιτικής συνοχής για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομά στην Περιφέρεια Ηπείρου

0
183

Μια νέα δράση για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των Ρομά στις κοινότητες που υφίστανται στην Περιφέρεια Ηπείρου, εντάχθηκε στις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η πρόσκληση για το έργο, που τιτλοφορείται «υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες στην Περιφέρεια Ηπείρου» αφορά την ανάπτυξη ή βελτίωση μικρής κλίμακας υποδομών που θα διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά σε «άκρως υποβαθμισμένες περιοχές», σε «μικτούς καταυλισμούς» με προβλήματα πολεοδομικής οργάνωσης  και με τη συνύπαρξη σπιτιών και πρόχειρων καταλυμάτων και σε «γειτονιές» οι οποίες βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού ιστού σύμφωνα με την συνημμένη χαρτογράφηση των οικισμών / καταυλισμών των Ρομά.

Τι μπορεί να ενταχθεί

Περιοχές που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την δράση αυτή είναι οι Δήμοι Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ζηρού, Ιωαννιτών, Πρέβεζας, Πωγωνίου, Σουλίου και Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών. Από την πράξη αυτή δύναται να χρηματοδοτηθούν: δύναται να χρηματοδοτηθούν:

– Η διαμόρφωση χώρων υποδοχής σε άκρως υποβαθμισμένες περιοχές για τον διαμένοντα μόνιμο ή διερχόμενο πληθυσμό με σκοπό την εξασφάλιση βασικών συνθηκών στέγασης. Ως εκ τούτου δύναται να διαμορφωθούν, επισκευαστούν και επαναχρησιμοποιηθούν παλαιά δημόσια κτήρια, είτε να δημιουργηθούν νέοι χώροι, που θα διαθέτουν χώρους υγιεινής (WC, λουτρά κλπ.) και χώρους στέγασης καθημερινών λειτουργιών (μαγείρεμα, καθαριότητα κλπ).

– Συμπλήρωση δικτύου υποδομών και διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων σε μικτούς καταυλισμούς και γειτονιές όπως δίκτυα κοινής ωφέλειας και έργα περιβαλλοντικής προστασίας, δίκτυα δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, διαμορφώσεις πεζοδρομίων και πάρκων, κλπ.

            Χαμηλός ο προϋπολογισμός για την δράση

            Για την εν λόγω δράση έχει προϋπολογιστεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000), το οποίο ποσό, υπό το δεδομένο ότι τα προς ένταξη έργα θα είναι τεχνικά – κατασκευαστικά (π.χ. δίκτυο υποδομών, κατασκευή ή επισκευή κτηρίων), είναι περιορισμένο και δεν αναμένεται να αλλάξει άρδην την κατάσταση που βρίσκονται οι καταυλισμοί των Ρομά.

            Κατάσταση των Ρομά στην Ήπειρο

            Ήδη από τον Δεκέμβριο 2014 η Περιφέρεια έχει αναπτύξει ειδικό Περιφερειακό Σχέδιο για τους Ρομά. Οι Ροµά της περιφέρειας Ηπείρου δε φαίνεται να κατέχουν σηµαντικό ποσοστό στο συνολικό πληθυσµό της Περιφέρειας (περίπου 1800 σε 336.856 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή ΕΣΥΕ 2011). Οι οικισµοί ως επί το πλείστον, εντοπίζονται στις παρυφές των αστικών και ηµιαστικών κέντρων. Στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν εντοπισθεί 14 χώροι συγκέντρωσης που στην πλειοψηφία τους έχουν χαρακτήρα µόνιµης εγκατάστασης παρά τα προβλήµατα ιδιοκτησίας και αυθαίρετης δόµησης, σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις υφίστανται άνω των είκοσι ετών.

Οι οικισμοί µε τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονται στις παρυφές των µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων. Τα προβλήµατα εντείνονται λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης πληθυσµού σε ελάχιστο στεγαστικό και οικιστικό χώρο όπως, έλλειψη ρυµοτοµικού σχεδίου, έλλειψη αποχετευτικού δικτύου, κακή έως ανύπαρκτη εσωτερική οδοποιία, ανεπαρκής ηλεκτροφωτισµός δηµόσιων χώρων, ανυπαρξία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και συσσώρευση απορριµµάτων στους ελάχιστους υπάρχοντες. Τέλος παρατηρείται δυσκολία προσπελασιµότητας από τους χώρους διαµονής των Ροµά, προς τον υπόλοιπο αστικό ιστό, αφού είτε δεν υπάρχει, είτε είναι εξαιρετικά αραιή η κάλυψη των περιοχών από δηµόσια συγκοινωνία.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου « Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας»  είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης