Μέτρα στήριξης για νέους γεωργούς και παραγωγή κτηνοτροφία

0
80

Μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Εως το τέλος του έτους θα προκηρυχθεί το πρώτο πρόγραμμα που αφορά τους νέους αγρότες, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, και θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, ανέρχεται σε 17.000 ευρώ, που, όμως, μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά, φθάνοντας έως και τις 22.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυ-ναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 ευρώ. • Το δεύτερο μέτρο αφορά την ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες, που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων. Ο διαθέσιμος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170.000.000 ευρώ και αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 400 νέα επενδυτικά σχέδια. Οι αιτήσεις στήριξης μπορεί να ανέλθουν έως 10.000.000 ευρώ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% έως 75%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης. * Το τρίτο μέτρο αφορά τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 555.000.000 ευρώ, ενώ θα ακολουθήσουν προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την κατάρτιση των νέων γεωργών.