Επιδότηση μικρών τυροκομείων και μονάδων οικοτεχνίας

0
152
ΕΣΠΑ

Θετικές προοπτικές και για την αγροτοτοκτηνοτροφική παραγωγή της Ηπείρου δημιουργεί η δυνατότητα ένταξης προς επιδότηση στο Πρόγραμμα «Leader» μικρών τυροκομείων και άλλων οικοτεχνικών επιχειρήσεων, με την παράλληλη παροχή βοήθειας προς αυτές, ξανά από την Ε.Ε., για την εμπορική προώθηση των παραγόμενων προϊόντων.

Ήδη, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον από πλευράς των γαλακτοπαραγωγών ως λύση βιωσιμότητας για την ίδρυση μικρών τυροκομείων, που επεξεργάζονται έως 300 κιλά γάλακτος ημερησίως, στα πλαίσια του ΦΕΚ 3438/Β’/2014 που προβλέπει ευνοϊκότερους όρους σύστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ακόμα ένα προϊόν που εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική αποτελεί η πιπεριά λόγω κυρίως των πολλών διαφοροποιημένων προϊόντων που παράγονται με αυτήν ως πρώτη ύλη.

Από τη μία, λοιπόν, όπως αναφέρει το «agronews» τα Προγράμματα «Leader» έρχονται να καλύψουν τις δαπάνες που θα προκύψουν από την ίδρυση και λειτουργία των οικοτεχνικών μονάδων, όπως τα μικρά τυροκομεία και από την άλλη, το Μέτρο 16 «Συνεργασία» των Προγραμμάτων, δίνει λύσεις για την εμπορική διέξοδο των προϊόντων αυτών. Συγκεκριμένα, επιδοτεί την ίδρυση «Αγοράς Παραγωγών» από τους αγρότες, επιτρέποντάς τους να εμπορεύονται το μεταποιημένο προϊόν σε υπαίθριους πάγκους.

Η ενίσχυση θα καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν από τη δημιουργία τοπικών αγορών σύμφωνα με το Νόμο 4384/ 2016 για τους συνεταιρισμούς όπως: διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία της τοπικής αγοράς, δημιουργία και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα καλύπτονται οι δαπάνες διαφήμισης και οι συμμετοχές σε εκθέσεις.

Εγγραφή στο Μητρώο

Σημειώνεται πάντως ότι σε αντίθεση με το «Leader» που θα ανοίξει για τις ιδιωτικές επενδύσεις στις αρχές του 2017, για το Μέτρο «Συνεργασία» στα πλαίσια των Προγραμμάτων οι εκτιμήσεις λένε ότι μία πρόσκληση στα τέλη του επόμενου έτους αποτελεί την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη.

Όσον αφορά στην εγγραφή για το Μητρώο Οικοτεχνών, αυτή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ όποιος προχωρήσει σε αυτήν θα πρέπει εντός 10 ημερών να πάει στις κατά τόπους ΔΑΟΚ τα εξής δικαιολο-γητικά, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 2468/Β’/2015).