Πως βοήθησε η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. στην ολοκλήρωση του Μουσείου Αργυροτεχνίας

0
155

Ίσως ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η κατασκευή του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα δεν έγινε αποκλειστικά με πόρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Πράγματι, για την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου εγχειρήματος σε σχέση με το πολιτισμό για την περιοχή την τελευταία δεκαετία, ίσως και περισσότερο, υπήρξε καίρια η συμβολή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Καταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειριών που εφάπτεται σε αυτόν. Το αναξιοποίητο μέχρι σήμερα τμήμα του Κάστρου αναμορφώθηκε με υποδειγματικό τρόπο από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς προκειμένου να φιλοξενήσει τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και δίνει την αίσθηση της πλήρους σύνδεσης με το υπόλοιπο κάστρο. Το Μουσείο αποτελεί πρότυπο συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς στεγάζεται σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με προγραμματική σύμβαση. Επίσης, οι εργασίες αποκατάστασης βασίστηκαν σε εγκεκριμένες μελέτες και υλοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Σκοπός του Μουσείου είναι η διάσωση της γνώσης για την τέχνη της αργυροτεχνία στην περιοχή της Ηπείρου και η διάχυση της πληροφορίας γύρω από την τεχνολογία της στο ευρύ κοινό. Επίσης, η  σύνδεση αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής γύρω από τα οποία αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε και άκμασε. Το Μουσείο Αργυροτεχνίας πρόκειται για ένα μουσείο θεματικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα  και μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου.

Η εμπλοκή της πολιτικής συνοχής

                Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Μουσείου Αργυροτεχνίας εντάχθηκε τμήμα του συνολικού έργου στο πρόγραμμα της πολιτικής συνοχής ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογισμό τα 465.715,12 ευρώ. Αρχικό τμήμα του έργου εντάχθηκε και στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το υπολοιπόμενο έργο, που εντάχθηκε όπως αναφέραμε στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στόχευε στη διαμόρφωση του κελύφους και στην εγκατάσταση σε αυτό της μόνιμης έκθεσης και των συμπληρωματικών / βοηθητικών χώρων και υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης μουσειολογίας. Η πράξη προστατεύει όσο κατά το δυνατόν περισσότερα τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς, φροντίζει για τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας του μουσείου και μεριμνά για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, συμβάλλοντας στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην χώρα, με σκοπό την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 20% έως το 2020 (Οδηγία 2012/27/ΕΕ).

                Το Μουσείο Αργυροτεχνίας ήδη έχει αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών (πριν το ξέσπασμα της πανδημίας), με ετήσιο στόχο πάνω από δέκα τρεις χιλιάδες επισκέπτες και έχει προστεθεί ως αξιοθέατο στο κάστρο των Ιωαννίνων.

Δείτε βίντεο παρουσίασης του Μουσείου

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.