Ένα βήμα πιο κοντά στα εγκαίνια το Μουσείο Αργυροτεχνίας

0
918

Ολοκληρώθηκαν οι κτιριολογικές εργασίες στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Κάστρο των Ιωαννίνων και μετά τη διαμόρφωση των μουσειακών εγκαταστάσεων σειρά θα πάρει η υλοποίηση και η εγκατάσταση της μόνιμης έκθεσης και των συμπληρωματικών-βοηθητικών χώρων και υπηρεσιών. Το μουσείο θα λειτουργήσει σε δύο ορόφους και στον πρώτο θα είναι εγκατεστημένα μηχανήματα και εργαλεία, ενώ στο δεύτερο -όταν θα ετοιμαστεί- θα εκτίθενται αντικείμενα που προκύπτουν από την επεξεργασία του ασημιού. Το Μουσείο θα αναδείξει ποικιλότροπα την τεχνολογία της αργυροτεχνίας στην περιοχή και θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στην πρωτεύουσα της αργυροτεχνίας, τα Γιάννενα.