Εργαλείο τοπικής ανάπτυξης η σύνδεση αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό

0
53

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού με στόχο την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού. Aυτήν την εποχή μάλιστα είναι σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση με
προτάσεις που συνέταξε ομάδα εργασίας του Τουρισμού.
«Η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό μέσα από γαστρονομικές εκδηλώσεις και διαδρομές, επισκέψεις σε τοπικές αγορές και παραγωγούς, οινοποιεία έως και εστιατόρια αποτελεί εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. Χρειάζονται συνέργειες που να ενισχύουν την τοπικότητα και κατ΄ επέκταση το εθνικό προϊόν. Είναι μία κουλτούρα με την οποία δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, αλλά όπου εφαρμόζεται, παράγει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Αυτήν την κουλτούρα πρέπει να καλλιεργήσουμε για να προχωρήσουμε ταχύτερα, μέσα από συνεργατικά σχήματα και οικοσυστήματα, όπου θα συνυπάρχουν αλληλοσυμπληρώμενοι όλοι οι εμπλεκόμενοι», τόνισε ο Υπουργός κ. Λιβανός. Η Ελλάδα έχει πολλές – μικρού μεγέθους – αγροτικές παραγωγές οι οποίες παράγουν εξαιρετικά προϊόντα,
συχνά αποτέλεσμα βιολογικής γεωργίας. Όπως είπε ο κ. Λιβανός η ανάδειξη των συγκεκριμένων παραγωγών αποτελεί βασική μέριμνα και προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
«Πιστεύουμε πως είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χώρας μας, εν πολλοίς ανεκμετάλλευτο.
Συχνά στη μικρή παραγωγή βρίσκουμε την αναβίωση παλαιών καλλιεργειών, συναντούμε την ορθή γεωργική πρακτική, συναντούμε καινοτόμες ιδέες. Στη μικρή παραγωγή υπάρχει το περιθώριο
της έμπνευσης, που συχνά λείπει στις εντατικές καλλιέργειες».

#pressgreece