Covid-19 και ΕΣΠΑ: οι πόροι της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση της πανδημίας

0
334

Όπως έχουμε αναδείξει, εν αναμονή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε, οι περιφέρειες της χώρας μας αλλά και η κεντρική κυβέρνηση έχουν εκμεταλλευτεί, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο, τους διαθέσιμους πόρους από το πρόγραμμα της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αυτό συμβαίνει και στην περιοχή μας, στην περιφέρεια Ηπείρου, όπου σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού, υπήρξαν οι αντίστοιχες δράσεις μέσω ΕΣΠΑ:

Α) «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Ίσως η πιο χαρακτηριστική δράση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπως και οι υπόλοιπες περιφέρειες, έτσι και η Περιφέρεια Ηπείρου προκήρυξε την δράση αυτή η οποία απευθυνόταν σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Ηπείρου, με συνολικό αρχικό το προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ. Μετά από αρκετές παρατάσεις της διάρκειας της σχετικής πρόσκλησης, αναμένουμε τα αποτελέσματα, ελπίζοντας να αποφευχθούν δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στα αποτελέσματα των άλλων περιφερειών.

Β) «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού. Το αντικείμενο της είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, των Νοσοκομείων και Μονάδων ΠΦΥ στην περιοχή ευθύνης της 6ης ΥΠΕ και του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 6.074.240 ευρώ και είναι ήδη σε πορεία ολοκλήρωσης.

Γ) «Δράσεις για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση επιδημιών (Covid 19) σε χώρους μεταναστών/προσφύγων»

Mε το μείζον ζήτημα της διασποράς του ιού στις δομές μεταναστών και προσφύγων καταπιάνεται η επόμενη πράξη. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της συγκεκριμένης πράξης, η ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στις περιοχές όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID-19 και η παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη, καθώς, από τη μια πλευρά, το υφιστάμενο υγειονομικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στον εν λόγω χώρο, έχει επιβαρυνθεί δραματικά λόγω των αυξημένων υπηρεσιών υγείας που καλείται να παρέχει, ενώ από την άλλη, η εξέλιξη της πανδημίας αλλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν επιτρέπουν να γνωρίζουμε το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της κρίσης. Ο ιατρικός έλεγχος, η διαλογή ύποπτων κρουσμάτων μεταδιδόμενων λοιμογόνων νοσημάτων που ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες στη δημόσια υγεία (COVID- 19, ελονοσία, ιλαρά, κλπ.) και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση και τη διαχείριση τους, στους νεοαφειχθέντες ή ήδη διαμένοντες στα ΚΦΠΜ, θα πραγματοποιείται από τις ομάδες επαγγελματιών υγείας του έργου, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα, στα Κέντρα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.488.683 ευρώ και η ένταξη του στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έγινε μόλις στις 29.1.2021.

Δ) «Λειτουργία Τμήματος COVID-19 αξιοποιώντας το Πολυδύναμο Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα»

Η τελευταία πράξη που παρουσιάζουμε έχει σχέση με την τροποποίηση των υπάρχουσων δομών υγείας, ώστε να διαχειριστούν περιστατικά κορονοϊού. Η πράξη θα χρηματοδοτήσει τη λειτουργία τμήματος COVID-19 στο Πολυδύναμο Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας είναι αναγκαία, εκτάκτως, η μετατροπή κλινών του Πολυδύναμου Κέντρου του νοσοκομείου σε τμήμα για την αντιμετώπιση περιστατικών της νόσου COVID-19 με κατάλληλο μετασχηματισμό για το διάστημα που θα απαιτηθεί της λειτουργίας του κέντρου αποτοξίνωσης και αποκατάστασή της στη συνέχεια. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 623.269 ευρώ και εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στις 10.2.2021.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.