ΕΣΠΑ: Χαμηλά η Ήπειρος στην απορρόφηση – που βρίσκονται οι υπόλοιπες περιφέρειες

0
101

Στην όγδοη θέση μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας βρίσκεται η Ήπειρος στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Θέση που απέχει πολύ από τις πρωτιές άλλων ετών και δείχνει την ανάγκη επιτάχυνσης στην υλοποίηση έργων και επενδύσεων, όπως και την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών αξιολόγησης είτε πρόκειται για έργα φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε για ιδιωτικές επενδύσεις.
Οι Περιφέρειες που κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στη απορρόφηση είναι η Αττική
και η Κεντρική Μακεδονία.
Ακολουθούν η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 752 εκατ. ευρώ, η Κρήτη με 741 εκατ. ευρώ και η περιφέρεια Ηπείρου με 732 εκατ. ευρώ. Σε Πελοπόννησο καταγράφονται 484 εκατ. ευρώ, σε Νότιο Αιγαίο 468 εκατ. ευρώ, σε Δυτική Μακεδονία 385 εκατ. ευρώ και στο Βόρειο Αιγαίο 348 εκατ. ευρώ.
Στην τελευταία θέση, με πληρωμές της τάξεως των 341 εκατ. ευρώ, βρίσκεται η περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. Οι δύο βασικότεροι είναι η γρήγορη αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται από τις Διαχειριστικές Αρχές και η ετοιμότητα των τελικών δικαιούχων.

#pressgreece