Εξοπλισμός του πυροσβεστικού σώματος της περιφέρειας Ηπείρου με πόρους της πολιτικής συνοχής

0
265

            Οι μεγάλες πυρκαγιές στην χώρα μας και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και σε όλη την περιοχή της Μεσογείου επιβεβαιώνουν δύο πραγματικότητες. Πρώτον ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι μελλοντικό που θα κληθούμε να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης, αλλά φαινόμενο που εξελίσσεται μπροστά μας. Δεύτερον ότι θα υφίσταται μια διαρκής ανάγκη εξοπλισμού των πυροσβεστικών σωμάτων, ώστε αυτά να είναι σε θέση, κατά το μέτρο του δυνατού, να αντιμετωπίσουν τις όλο και αυξανόμενες θερινές (και μη) πυρκαγιές.

            Για την περιφέρεια Ηπείρου η ανάγκη αυτή για ανανέωση του εξοπλισμού καλύπτεται εν μέρει μέσα από το έργο «Εξοπλισμός πυροσβεστικού σώματος περιφέρειας Ηπείρου» του προγράμματος χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.115.000 ευρώ και εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Οκτώβριο 2019 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο 2023. Αφορά τον εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιφέρεια Ηπείρου και περιλαμβάνει τρία υπόεργα.

Το υποέργο 1 περιλαμβάνει την προμήθεια πέντε υδροφόρων πυροσβεστικών οχήματων παντός εδάφους, 4Χ4, χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού το καθένα. Πρόκειται για πυροσβεστικά οχήματα εξοπλισμένα με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 4.000 λίτρων και 300 λίτρων, αντίστοιχα, με ικανότητα μεταφοράς δύο ακόμη μελών πληρώματος πλέον του οδηγού. Τα υπό προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Πυροσβεστικό Σώμα με κύριο έργο την δασοπυρόσβεση με αποτέλεσμα να επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. Επίσης θα διαθέτουν πρόσθετο, κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να επεμβαίνουν και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την προμήθεια πέντε οχημάτων βοηθητικού τύπου VAN 4×4. Πρόκειται για όχημα (4×4) μικτής χρήσης (μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού) με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού και του εξοπλισμού τους σε συμβάντα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές – πλημμύρες), καθώς και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα έχει δυνατότητα μεταφοράς εννιά ατόμων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και επιπλέον χώρο αποσκευών για να τοποθετείται ο ατομικός και λοιπός πυροσβεστικός εξοπλισμός των επιβαινόντων. Ο θάλαμος οδήγησης – επιβατών θα φέρει δύο θύρες στο χώρο οδήγησης και μία συρόμενη θύρα στη δεξιά πλευράς του αμαξώματος ενώ τα καθίσματα θα είναι διαμορφωμένα σε τρεις σειρές των τριών ατόμων.

Τέλος στο υποέργο 3 περιλαμβάνεται η προμήθεια πέντε σειρών διασωστικών υδραυλικών εργαλείων (μπαταρίας). Η διασωστική σειρά θα χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις διάσωσης όπως κατά τον απεγκλωβισμό ατόμων σε τροχαία ατυχήματα, καταρρεύσεις κτιρίων κλπ.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.