Διευθέτηση ρέματος Γκούρας: ένα αντιπλυμμηρικό έργο μέσα από την πολιτική συνοχής

0
318

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ και τις έχουμε βιώσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς με πολύ αρνητικά αποτέλεσματα. Έχει ήδη επισημανθεί ότι είναι αναγκαίο να αναληφθούν δράσεις με την εκτέλεση σχετικών έργων που θα λαμβάνουν υπόψη την νέα περιβαλλοντική κατάσταση με σκοπό να αναχαιτίσουν τόσο τις αιτίες που δημιουργούν τα φαινομένα, όσο και τις συνέπειες των καιρικών φαινομένων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Ένα τέτοιο έργο είναι και αυτό της διευθέτησης του ρέματος Γκούρας.

Το ρέμα  Γκούρας, βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του οικισμού Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε μήκος 1.738 μ. Λόγω της  άναρχης  οικοδομικής  δραστηριότητας στην περιοχή,  καθώς  και των  υφιστάμενων ιδιωτικών έργων και επεμβάσεων που έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς στο ρέμα της Γκούρας, υπάρχουν διευθετημένα τμήματα του ρέματος με μικρή διατομή, ενώ τα έργα διάβασης των οδών είναι οχετοί και μικρές γέφυρες, τα οποία σε πλημμυρικά φαινόμενα κρίνονται  ανεπαρκή και  συχνά  δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις  στην  εν  λόγω  περιοχή. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα προηγούμενα φαινόμενα  ακόμη  και  στην  κεντρική  γέφυρα  της  παλαιάς  Ε.Ο.  Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, η  οποία αντικαταστάθηκε με νέα μεγαλύτερης διατομής στο πλαίσιο έργου που ανέθεσε η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Το έργο

Το έργο «Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας» με συνολικό προϋπολογισμό 8.903.532 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από πόρους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Έχει ως αντικείμενο τη διευθέτηση οριοθετημένου τμήματος του ρέματος, με σκοπό την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχή εντός θεσμοθετημένης Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Η διευθέτηση της κοίτης του ρέματος προβλέπεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ανοιχτών ορθογωνικών διωρύγων μεταβαλλόμενου πλάτους από 6 έως 8 μ. καθώς και κιβωτοειδών οχετών στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη θέσεις γεφυρώσεων του ρέματος (εγκάρσιες οδοί διέλευσης του ρέματος).

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή ράμπας πρόσβασης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του ρέματος καθώς και η μετατόπιση των εγκατεστημένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που εμποδίζουν την κατασκευή της διευθέτησης. Στo αντικείμενο της πράξης συμπεριλαμβάνονται και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, καθώς και η απαραίτητη μετατόπιση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 την 6.10.2020 και έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31.12.2023.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.